Language

Bahasa

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Borang dan Dokumen Penyelidikan

Tajuk No. Dokumen Dokumen
Templat Rasmi Pembentangan UKM
Panduan Mengisi Borang eMohon Persidangan Muat turun
Jurnal dan Penerbit Yang Tidak Diiktiraf Muat turun
Garis Panduan Menghadiri Persidangan Luar Negara Muat turun
Garis Panduan ke Persidangan Menggunakan Peruntukan Fakulti Muat turun
Borang Permohonan Pembayaran Yuran Persidangan UKM-SPKP-BEN-PK11-GP01-BO02 Muat turun
Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Muat turun
Jurnal yang Disenarai Hitam MOE Muat turun
Borang Penilaian Kertas Kerja Permohonan Menghadiri Persidangan dengan Pembiayaan Fakulti FEP/UKM1.32/263 Muat turun