Borang dan Dokumen Penyelidikan

Tajuk No. Dokumen Dokumen
Borang Cuti Pelepasan bagi Penulisan Artikel Berimpak Tinggi UKM-FEP-2019-001 Muat turun
Templat Rasmi Pembentangan UKM
Panduan Mengisi Borang eMohon Persidangan Muat turun
Jurnal dan Penerbit Yang Tidak Diiktiraf Muat turun
Garis Panduan Menghadiri Persidangan Luar Negara Muat turun
Garis Panduan ke Persidangan Menggunakan Peruntukan Fakulti Muat turun
Borang Permohonan Pembayaran Yuran Persidangan UKM-SPKP-BEN-PK11-GP01-BO02 Muat turun
Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Muat turun
Jurnal yang Disenarai Hitam MOE Muat turun
Borang Penilaian Kertas Kerja Permohonan Menghadiri Persidangan dengan Pembiayaan Fakulti FEP/UKM1.32/263 Muat turun