Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Anuwar Ali

Emel:  Telefon: 

Jawatan Semasa: 

Pengkhususan: Perancangan Industri dan Pembangunan Sumber Manusia

Biografi:

Kelayakan

Bidang Penyelidikan
Perancangan Industri dan Pembangunan Sumber Manusia