Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Che Aniza Che Wel

Emel: aniza@ukm.edu.my Telefon: 03-89213469

Jawatan Semasa: Pensyarah DS54

Pengkhususan: Customer relationship management, Services marketing, Consumer behaviour, Retailing

Biografi:

Kelayakan
DBS, BBA(UiTM), MSc(UPMalaysia), Phd(UPMalaysia)

Bidang Penyelidikan
Customer relationship management, Services marketing, Consumer behaviour, Retailing