Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Fathin Faizah Said

Emel: fatin@ukm.edu.my Telefon: 0389214205

Jawatan Semasa: Pensyarah Kanan

Pengkhususan: Monetary Economics, Financial Network Modelling, Modern Macroeconomics

Biografi:

Kelayakan
Ph.D (Essex) MEc, BEc (UKMalaysia)

Bidang Penyelidikan
Monetary Economics, Financial Network Modelling, Modern Macroeconomics