Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Md Daud Ismail

Emel: mddaud@ukm.edu.my Telefon: 03-89215747

Jawatan Semasa: Associate Professor

Pengkhususan: Export Performance, Learning Orientation, SMEs, Innovation, Entrepreneurship,

Biografi:
Md Daud Ismail, is a Associate Professor of International Business and Entrepreneurship at School of Management, Faculty of Economic and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia. He earned his Ph.D. (2011) in International Business, from Monash University, Australia; his MBA (2001) from Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia; and his Bachelor Degree (1996) in Business [Economics], from Oklahoma City University, USA. His research area are Entrepreneurship, Export Performance, Internationalization, Learning Organization, Small and Medium Enterprises. He has 17 articles published at national and international journals (from 2006-2017). He has written more 10 papers that were presented at seminars and conferences. He is the recipient of Malaysian Scientific Publication Council (MAPIM) Ministry of Higher Education Malaysia 2016 award for Best Journal Article (Social Science and Humanities Category).

Kelayakan
BSc.B (Oklahoma City), MBA(Uni. Kebangsaan Malaysia) , PhD(Monash)

Bidang Penyelidikan
Export Performance, Learning Orientation, SMEs, Innovation, Entrepreneurship, International B to B Relationship

Penerbitan Jurnal

Sila rujuk CV

Prosiding

Sila rujuk CV

Penyeliaan

Sedang menyelia 5 pelajar Phd (3 sebagai penyelia utama)

Mengajar

Master Level
EPPK6014 Entrepreneurship Theory, Process and Practice

Bachelor (Undergraduate) Level
EPPM2033 International Business
EPPM3113 Organizational Theory
EPPM3414 Cross-cultural Management