Language

Bahasa

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Mohd Fairuz Md Salleh

GS link RG link FB link

Emel: fairuz@ukm.my Telefon: 4819

Nombor Bilik: 

Laman Sesawang Peribadi:  -

Jawatan Semasa:

Jawatan Pentadbiran:  

Pengkhususan: Tadbir Urus Korporat, Ekonomi Politik, Perakaunan dan Pelaporan Zakat, Wakaf dan Baitulmal

Kurikulum Vitae: Muat turun (jika ada)

Biografi:
Mohd Fairuz Md Salleh kini bekerja sebagai Pensyarah Kanan di Pusat Pembangunan Insklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Projek semasa yang melibatkan penyelidikan untuk "Standard Perakaunan Islam untuk Zakat, Waqf dan Baitul Mal".

Kelayakan
Ph.D (Massey, MSoc.Sc (Birmingham), BAc (UKMalaysia), DBS (ITM)

Bidang Penyelidikan