Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Mohd Rizal Palil

Emel: mr_palil@ukm.edu.my Telefon: 5769

Jawatan Semasa: Senior Lecturer

Pengkhususan: Personal Tax, Corporate Tax

Biografi:

Kelayakan
Ph.D (Birmingham),  MAc (UKMalaysia), BAc (UKMalaysia)

Bidang Penyelidikan
Isu-isu Percukaian, Polisi Fiskal dan Perakaunan Kewangan