Language

Bahasa

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Muhammad Arzim Naim

GS link RG link FB link

Emel: arzim@ukm.my Telefon: 03-8921 3426

Nombor Bilik: 

Laman Sesawang Peribadi: 

Jawatan Semasa:

Jawatan Pentadbiran:  

Pengkhususan: Pengauditan, Perakaunan Instrumen, Kewangan Islam, Pengiraan dan Perakaunan Zakat

Kurikulum Vitae: Muat turun (jika ada)

Biografi:

Kelayakan
Ph.D (INCEIF), CA(M), CPA(M), FCCA, CPIF

Bidang Penyelidikan
Perakaunan bagi transaksi kewangan Islam, Produk kewangan Islam, Pengauditan Shariah