Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Noor Hasni Juhdi

Emel: n_hasni@ukm.edu.my Telefon: 03-8921 3564

Jawatan Semasa: Pensyarah DS51

Pengkhususan: Entrepreneurship, Small Business and Management

Biografi:

Kelayakan
BBA(Univ. Miami), Master in Management (UPMalaysia)

Bidang Penyelidikan
Entrepreneurship, Small Business and Management