Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Sofiah Md Auzair

Emel: sofiah@ukm.edu.my Telefon: 3745

Jawatan Semasa: 

Pengkhususan: Perakaunan Pengurusan dan Kawalan

Biografi:

Kelayakan
Ph.D (La Trobe), MAcc (Lanchester), BAc (UKMalaysia)

Bidang Penyelidikan
Management Accounting and Control