Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Zulkefly Abdul Karim

Emel: zak1972@ukm.edu.my Telefon: 0389215763

Jawatan Semasa: Profesor Madya

Pengkhususan: Ekonomi Monetari dan Kewangan, Kewangan Antarabangsa, Ekonometrik Gunaan, Dasar Awam

Biografi:

Kelayakan
Ph.D (Southampton), MEc (UPMalaysia), BEc (UKMalaysia)

Bidang Penyelidikan

Ekonomi Monetari dan Kewangan, Kewangan Antarabangsa, Ekonometrik Gunaan, Dasar Awam