Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Kemudahan kewangan/biasiswa

Bagaimana untuk saya memohon bantuan Zakat?

Semua pelajar warganegara Malaysia, boleh mohon di Pusat Zakat UKM (lokasi di Masjid UKM) dengan mengisi borang dan yang disahkan oleh fakulti bersama salinan surat tawaran kemasukan sebelum dihantar ke Pusat Zakat UKM.

Jenis bantuan:

zakat

Saya adalah pelajar tajaan, siapa harus saya maklumkan?

Pelajar yang mendapat tajaan perlu mengemukakan surat tawaran tajaan di Bahagian Pengurusan Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari, Aras 3 Bangunan Canselor

Bagaimana saya memohon PTPTN?

Permohonan boleh dibuat melalui laman web rasmi PTPTN iaitu http://www.ptptn.gov.my.  Permohonan boleh dilakukan pada bila-bila masa selepas mendapat tawaran kemasukan ke IPT.  Walau bagaimana pun, pemprosesan permohonan tersebut hanya akan dilakukan mengikut tarikh yang akan ditetapkan oleh PTPTN. PTPTN HOTLINE – 03-20804455 untuk sebarang kemusykilan.

Apakah tabung bantuan lain yang boleh saya pohon?

Maklumat tabung bantuan di bawah boleh diperolehi di Unit Kebajikan Pelajar bertempat di Pusanika.

tabung bantuan