Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Kesihatan

Bagaimanakah saya boleh memperolehi rawatan kesihatan?

Kemudahan perkhidmatan kesihatan di bawah Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar disediakan kepada semua pelajar yang telah mendaftar sepenuh masa

Sebarang pertanyaan perkhidmatan boleh dihubungi melalu talian 03-89214555 / 5115 / 5087 (waktu pejabat) atau melalui emel: pkesihatan@ukm.my.  

Bagi perkhidmatan kecemasan atas panggilan ‘on-call’ sila hubungi talian 012-6485541 / 012-6485542.  

Pelajar juga layak mendapatkan perkhidmatan rawatan pesakit luar di Klinik Panel seperti berikut;  

  1. Kampus Kuala Lumpur Klinik Reddy (03-40423173)
  2. Kampus Bangi (luar waktu pejabat sahaja) Klinik UKM Kesihatan (Seksyen 15) (03-89266330)