Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Penginapan

Bagaimanakah saya memohon penginapan di kolej kediaman?

Boleh hubungi kolej;

kolej

Untuk sebarang pertanyaan berhubung dengan kemudahan penginapan dan ruang di premis Unit Perumahan Pelajar boleh emelkan ke alamat : housing@ukm.edu.my dan untuk mendapatkan maklumat sila layari www.ukm.my/perumahan.

Di manakah tenpat penginapan jangka pendek di sekitar UKM?

Senarai tempat penginapan sekitar UKM.

hotel