Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Sesi akademik

Apakah jadual sesi akademik 2017/2018?

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK
 JADUAL KERJA PENDAFTARAN PELAJAR LAMA (SENIOR)*
SEM 1 SESI AKADEMIK 2017-2018

 

BIL AKTIVITI TEMPOH TINDAKAN SISTEM
 

1.

 

Peringatan kepada pelajar untuk kembali mendaftar kursus/tesis/pelajar yang telah serah tesis untuk pemeriksaan oleh Fakulti/Institut

 

Mulai 14 Julai – 13 Ogos 2017

 

PPA/Fakulti/Institut

Email
2.  

F/I kemaskini penawaran kursus Sem 1 Sesi 2017-2018

17 – 28 Julai 2017 Fakulti/Institut SMP
3.  

Pelajar daftar kursus/tesis/disertasi

14 – 25 Ogos 2017 Pelajar SMPWeb
4.  

Jana pelajar lewat mendaftar kursus/tesis( Denda RM50)- terus caj ke akaun pelajar, tiada sekatan kecuali pelajar berhutang sem lepas

4 September 2017 PTM SMP
 

5.

 

Tarikh akhir Rayuan menerus Semula Pengajian (Gagal dan Diberhentikan)

 

25 Ogos 2017 Fakulti
6. Pelajar tambah/gugur kursus 4 Sept – 1 Okt 2017 Pelajar SMPWeb
 

7.

 

Peringatan kepada pelajar lewat mendaftar sebelum tarikh diberi status “Diberhentikan Sebab Tidak Mendaftar”

Mulai 18 September 2017 Fakulti/Institut Email
 

8.

 

F/I kemaskini status “Diberhentikan Sebab Tidak Mendaftar”

2 Oktober 2017 Fakulti/Institut SMP
 

9.

 

Akademik keluarkan surat kepada pelajar “Diberhentikan Sebab Tidak Mendaftar”

16 Oktober 2017 PPA SMP
 

10.

 

Pelajar Tarik Diri Kursus

2 – 29 Oktober 2017 Pelajar SMPWeb
11. Capaian pendaftaran kes khas oleh F/I 2 – 13 Oktober 2017 Fakulti/Institut SMP

*Tiada terpakai kepada pelajar siswazah Doktor Pakar/Klinikal Perubatan