Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Galeri

Gallery Cover

KOLOKIUM SISWAZAH 2018

Tarikh: 19/12/2018
Foto oleh: zukryahmad | watie sharif

Gallery Cover

BICARA BERSAMA PROF. EMERITUS TAN SRI DR. ANUWAR ALI

Tarikh: 13/12/2018
Foto oleh: syarina

Gallery Cover

Sesi Perkongsian Global Social Business Summit 2018 Germany

Tarikh: 21/11/2018
Foto oleh: watie sharif

Gallery Cover

Lawatan Pengerusi LPU ke FEP

Tarikh: 22/11/2018
Foto oleh: ikhwan hashim & watie sharif

Gallery Cover

ROUNDTABLE DISCUSSION

Tarikh: 15/11/2018
Foto oleh: watie sharif

Gallery Cover

MAJLIS ANUGERAH DEKAN FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN

Tarikh: 21/11/2018
Foto oleh: zukryahmad

Gallery Cover

9TH INTERNATIONAL MANAGEMENT & ACCOUNTING CONFERENCE 2018 (IMAC9)

Tarikh: 11/11/2018
Foto oleh: watie sharif

Gallery Cover

FINANCIAL FREEDOM FUNRUN

Tarikh: 04/11/2018
Foto oleh: Azrin