Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Galeri

Gallery Cover

Explorace @ CONNECT Minggu Mesra Mahasiswa (3M) FEP

Tarikh: 03/09/2018
Foto oleh: Watie Sharif

Gallery Cover

Pendaftaran Pelajar Baharu FEP sesi 2018/2019

Tarikh: 02/09/2018
Foto oleh: watie sharif | zukry ahmad

Gallery Cover

SUMMER PROGRAM, FEP UKM.

Tarikh: 10/08/2018
Foto oleh: watie sharif | zukry ahmad

Gallery Cover

Majlis Anugerah Dekan sesi 2017/2018

Tarikh: 13/04/2018
Foto oleh: watie sharif

Gallery Cover

Kursus Pengurusan Rekod & Fail ,FEP

Tarikh: 09/03/2018
Foto oleh: Zukry Ahmad

Gallery Cover

Bengkel Penyelidikan Ekonis-UKM : Siri 1

Tarikh: 01/03/2018
Foto oleh: Zukry Ahmad