Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Arkib Berita

UKM Promosi Konsep Perniagaan Sosial Kepada Pelajar

BANGI, 3 Mei  2017 – Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) melalui  Pusat Citra Universiti dan Pusat Perniagaan Sosial Yunus, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan telah menganjurkan satu

Calon Doktor Falsafah dari FEP menang 3MT

Calon Doktor Falsafah Perakaunan, Ahmad Zainal Abidin, telah memenangi Pertandingan Akhir 3MT (tesis 3 minit) peringkat UKM. Pertandingan ini telah berlangsung pada 4 April 2017 di

Berita takziah Prof. Madya Dr Zakiah Muhammaddun Mohamed

Dukacita dimaklumkan bahawa Prof. Madya Dr. Zakiah Muhammaddun binti Mohamed, Pensyarah Kanan DS54 di Pusat Pengajian Perakaunan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan telah kembali ke rahmatullah

13 Pelajar UKM Menamatkan Program Keusahawanan

BANGI, 28 Februari 2017 – Seramai 13 pelajar dari pelbagai fakulti di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah berjaya menamatkan program Masterclass Entrepreneuship yang dikendalikan oleh

UKM dan Empat Institusi Kerjasama dalam Perniagaan Sosial Yunus

BANGI, 27 Februari 2017 – Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menjalin kerjasama menerusi Memorandum Persefahaman (MoU) dengan empat institusi lain dalam memperluaskan penyelidikan sosial Yunus dalam