Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Kumpulan penyelidikan

Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Kewangan Islam

Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Kewangan Islam (EKONIS) atau sebelum ini dikenali sebagai Kumpulan Penyelidikan Ekonomi dan Kewangan Islam telah ditubuhkan pada tahun 2001. Pada tahun

Kumpulan Penyelidikan Pelaporan dan Tadbir Urus Korporat

Kumpulan Penyelidikan Pelaporan dan Tadbir Urus Korporat (CORAG) adalah kumpulan yang ditubuhkan di bawah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Tujuannya adalah untuk menjadi pusat kecemerlangan dalam

Pusat Pengajian Sumber Manusia

Pusat Pengajian Sumber Manusia (CHREST) merupakan sebuah pusat penyelidikan di bawah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia telah ditubuhkan pada 1 Mei 2011.