Pentadbiran Fakulti

Photo not available
Abu Hanifah Ayob
Penyelaras Siswa
Photo not available
Aini Aman
Pengerusi Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital
Photo not available
Aisyah Abdul Rahman
Ketua Editor Jurnal Pengurusan
Photo not available
Anthony Ulek Anak Jeti
Ketua Pentadbiran
Photo not available
Azrina Abdullah Al-Hadi
Penyelaras Pengajaran dan Citra
Photo not available
Doris Padmini S. Selvaratnam
Ketua Jaringan Industri dan Komuniti
Photo not available
Farhana Sidek
Ketua Program Prasiswazah Keusahawanan dan Inovasi
Photo not available
Fathin Faizah Said
Ketua Program Sarjana
Photo not available
Hazrul Izuan Shahiri
Ketua Program Prasiswazah Ekonomi
Photo not available
Kamarulbaraini Keliwon
Penolong Dekan Pengajaran dan Citra
Photo not available
Khairul Azman Aziz
Penolong Dekan Kualiti dan Strategi
Photo not available
Lokhman Hakim Osman
Ketua Pusat Perniagaan Sosial Yunus @ UKM
Photo not available
Md Daud Ismail
Timbalan Dekan Jaringan dan Penjanaan
Photo not available
Mohamat Sabri Hassan
Pengerusi Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti
Photo not available
Mohd Azlan Shah Zaidi
Pengerusi Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari
Photo not available
Mohd Hasimi Yaacob
Ketua Program Prasiswazah Pentadbiran Perniagaan
Photo not available
Mohd Hizam Hanafiah
Ketua Program Kedoktoran
Photo not available
Mustazar Mansur
Penolong Dekan Pelajar dan Alumni
Photo not available
Noor Azuan Hashim
Penolong Dekan Keusahawanan dan Kreativiti
Photo not available
Noor Hasni Juhdi
Penyelaras Keusahawanan dan Kreativiti
Photo not available
Nor Liza Abdullah
Pengerusi Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan
Photo not available
Noradiva Hamzah
Ketua Program Prasiswazah Perakaunan
Photo not available
Norazlan Alias
Pengurus Yayasan Tun Ismail Mohamed Ali - UKM
Photo not available
Norman Mohd Saleh
Dekan

Nur Sa’adah Muhamad
Penyelaras Kualiti dan Strategi
Photo not available
Ruhanita Maelah
Ketua Editor Asian Journal of Accounting & Governance
Photo not available
Shifa Mohd Nor
Penyelaras Alumni
Photo not available
Sofiah Md Auzair
Timbalan Dekan Hal Ehwal Siswazah
Photo not available
Tamat Sarmidi
Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi
Photo not available
Zafir Khan Mohamed Makhbul
Timbalan Dekan Hal Ehwal Prasiswazah
Photo not available
Zaleha Yazid
Penyelaras Hubungan Antarabangsa
Photo not available
Zulkefly Abdul Karim
Ketua Editor Jurnal Ekonomi Malaysia