Polisi dan Geran Penyelidikan

Polisi dan Panduan Penyelidikan

Setiap ahli akademik FEP mengguna pakai polisi dan peraturan penyelidikan yang digariskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, UniversitiĀ dan Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Instrumensi (CRIM).

Berikut merupakan contoh geran-geran yang sering diperolehi ahli akademik FEP:

Contoh Geran Luar Yang Boleh Diperolehi

 • FRGS,LRGS,ERGS
 • Geran Kursi Endowmen MPOB-UKM
 • Dana Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Dana Centre for Entrepreneurs Development and Research (CEDAR)
 • Dana Malaysian Franchise Association
 • Dana Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Selangor
 • Dana Yayasan Dharma Bakti
 • Dana Multimedia Development Corporation (MDec)
 • Geran The Chartered Institution of Management Accountant

Contoh Geran Dalaman Yang Boleh Diperolehi

 • Arus Perdana (AP)
 • Skim Economic Transformation Programme (ETP)
 • Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM)
 • Pelan Tindakan Strategik (PTS)
 • Dana Pembangunan Penyelidikan (DDP-PTJ)
 • Dana Pembangunan Penyelidikan Kumpulan Penyelidikan
 • Dana Research Acculturation Collaborative Effort (RACE)
 • Laureate Research & Nobelist Mindset
 • Geran Universiti Penyelidikan (GUP)