Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Program prasiswazah

KP03 Sarjanamuda Perakaunan dengan Kepujian

(Program ini ditawarkan pada tahun kedua pengajian program Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan) Program Sarjanamuda Perakaunan menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia sebenar yang pantas berubah, pengembangan teknologi dan

KP03 Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian

Pengkhususan yang Ditawarkan Program Pengajian yang ditawarkan adalah program Ijazah Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian dengan Pengkhususan berikut : Kewangan Perkhidmatan Kewangan dan pengurusan Risiko

KE00 Sarjanamuda Ekonomi dengan Kepujian

Pengkhususan yang Ditawarkan Program pengajian yang ditawarkan adalah program Ijazah Sarjanamuda Ekonomi  Dengan Kepujian dalam bidang pengkhususan berikut : Ekonomi Industri Dan Antarabangsa Ekonomi Monetari

KE04 Sarjanamuda Keusahawanan dan Inovasi dengan Kepujian

Pengkhususan yang Ditawarkan Program pengajian yang ditawarkan adalah program Ijazah Keusahawanan dan Inovasi Dengan Kepujian dalam bidang pengkhususan berikut: Kewangan Keusahawanan Undang-undang keusahawanan Citra wirausaha