KP03 Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian

Pengkhususan yang Ditawarkan

Program Pengajian yang ditawarkan adalah program Ijazah Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian dengan Pengkhususan berikut :

 • Kewangan
 • Perkhidmatan Kewangan dan pengurusan Risiko
 • Pemasaran dan Kepenggunaan
 • Pengurusan Komparatif
 • Pengurusan Sumber manusia
 • Perniagaan Antarabangsa

Peluang Kerjaya

Dengan memiliki ilmu dan kemahiran dalam hasil pembelajaran program, graduan yang dilahirkan menerusi program ini berupaya memenuhi keperluan dan kehendak pasaran kerja sama ada dalam sektor awam atau pun swasta.  Antara peluang kerjaya adalah:

 • Pegawai Tadbir Diplomatik
 • Pegawai tadbir Negeri
 • Guru Siswazah
 • Tutor
 • Eksekutif Pemasaran
 • Eksekutif Sumber Manusia
 • Eksekutif
 • Pegawai Bank
 • Pensyarah Kolej Swasta
 • Usahawan

Tempoh Pengajian

Tiga (3) tahun atau enam (6) semester.

Cara Memohon

Permohonan adalah melalui sistem Permohonan Kemasukan Pelajar yang disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi di laman sesawang berikut :

http:/upu.mohe.gov.my