Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Buletin FEP

Buletin FEP Bil. 1 Dis 2015

Buletin FEP Bil. 1 Dis 2015

Pengarang
Penerbit: FEP
Tahun: 2015
Jumlah Halaman: 10
Rujukan/Muat TurunKlik di sini