Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Jurnal

Asian Journal of Accounting and Governance

Asian Journal of Accounting and Governance

Pengarang
Penerbit
Tahun
Jumlah Halaman
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Jurnal Ekonomi Malaysia

Jurnal Ekonomi Malaysia

Pengarang
Penerbit
Tahun
Jumlah Halaman
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Jurnal Pengurusan

Jurnal Pengurusan

Pengarang
Penerbit
Tahun
Jumlah Halaman
Rujukan/Muat TurunKlik di sini