Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti (GRACE)

Misi

Sebagai pusat rujukan dalam bidang tadbir urus dan akauntabiliti  ASEAN.

Objektif

1.            untuk menjadi pusat yang menerahui penyelidikan, latihan dan konsultansi dalam tadbir urus dan akauntabiliti

2.            untuk mempromosi dan mengukuhkan amalan tadbir urus dan akauntabiliti yang baik

3.            untuk meneguhkan kolaborasi dengan industri dan pihak berkuasa yang berkaitan

 

Kluster Penyelidikan

  1.  Tadbir Urus dan Institusi Dinamik
  2. Pengurusan dan Keutuhan Risiko
  3. Akauntabiliti dan Asuran

Ahli Pusat