Language

Bahasa

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Visi dan Misi Pusat Pengajian Perakaunan

perakaunan 1

Visi


Menjana dan menyebar ilmu perakaunan dengan mengambilkira perubahan persekitaran yang dinamik dan hubung kait dengan disiplin lain.
perakaunan 2

Misi


Bertekad menjadi pusat pengajian terpilih dalam bidang perakaunan bagi mendukung perkembangan profesion perakaunan setanding dengan kelayakan antarabangsa.
perakaunan 3

Matlamat


  • Mewujudkan suasana ilmiah yang memberangsangkan bagi perkembangan ilmu perakaunan serta memupuk sifat-sifat insaniah di kalangan ahli

  • Memupuk kecemerlangan dan kesarjanaan ahli akademik melalui pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan perundingan dalam bidang perakaunan

  • Melahirkan graduan beretika, berpengetahuan luas dalam persekitaran sosial, ekonomi dan perniagaan yang dinamik dan global, berkemahiran dalam ilmu perakaunan seiring dengan tuntutan profesyen, berketrampilan dan berfikiran kreatif