Visi dan Misi Pusat Pengajian Perakaunan

perakaunan 1

Visi


Menjana dan menyebar ilmu perakaunan dengan mengambilkira perubahan persekitaran yang dinamik dan hubung kait dengan disiplin lain.
perakaunan 2

Misi


Bertekad menjadi pusat pengajian terpilih dalam bidang perakaunan bagi mendukung perkembangan profesion perakaunan setanding dengan kelayakan antarabangsa.
perakaunan 3

Matlamat


  • Mewujudkan suasana ilmiah yang memberangsangkan bagi perkembangan ilmu perakaunan serta memupuk sifat-sifat insaniah di kalangan ahli

  • Memupuk kecemerlangan dan kesarjanaan ahli akademik melalui pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan perundingan dalam bidang perakaunan

  • Melahirkan graduan beretika, berpengetahuan luas dalam persekitaran sosial, ekonomi dan perniagaan yang dinamik dan global, berkemahiran dalam ilmu perakaunan seiring dengan tuntutan profesyen, berketrampilan dan berfikiran kreatif