Senarai Kepakaran

Berikut adalah senarai kepakaran di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Anda boleh tapis senarai mengikut pusat pengajian dan bidang penyelidikan.

Pusat Pengajian:
Bidang penyelidikan

Nama Jawatan Pusat Pengajian Bidang Penyelidikan
(………………..)
Abdullah Sanusi Othman Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Organizational behaviour, Strategic Management
ABU HANIFAH AYOB Pensyarah Kanan Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital
Ahmad Khairy Ahmad Domil Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan International business, Training and Development, Human Resource Management
Ahmad Raflis Che Omar Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Finance, Entrepreneurship
AINI AMAN Profesor Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Digital Economy, Accounting Information System, Global Business Services
Ainol Basirah Abdul Wahab Pensyarah Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Perakaunan sektor awam
Ainun Abdul Majid Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti
AISYAH ABDUL RAHMAN Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Islamic and Conventional Finance and Banking, and Risk Management
AMINUDIN MOKHTAR Pensyarah Kanan Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Ekonomi Statistik, Ekonometrik Gunaan
Amirul Hafiz Mohd Nasir Pensyarah Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Financial Accounting and Reporting Auditing
Amizawati Mohd Amir Profesor Madya Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan Pengurusan, Sistem Kawalan Pengurusan
Anuwar Ali Profesor Emeritus Perancangan Industri dan Pembangunan Sumber Manusia
Azhar Ahmad Profesor Madya Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Business Communication, Marketing & Entrepreneurship Strategy
Azizah Mohd Harun Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Perakaunan Alam Sekitar, Tadbir Urus Korporat, Audit Pengurusan
Azlina Ahmad Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari
Azmafazilah Jauhari Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Perdagangan Antarabangsa
Azman Ismail Profesor Madya Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Human resources development and management
AZRINA ABDULLAH AL-HADI Pensyarah Kanan Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Ekonomi Industri
Barjoyai Bardai Profesor Adjung Perakaunan, Percukaian, dan Kewangan Islam
Che Aniza Che Wel Profesor Madya Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Customer relationship management, Services marketing, Consumer behaviour, Retailing
DORIS PADMINI S. SELVARATNAM Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Pembangunan Komuniti, Penilaian Impak Sosial, Keusahawan Sosial
Fadhilah Ahmad Shahabuddin Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Finance
FARHANA SIDEK Pensyarah Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Business Ethics, Strategic Management & Entrepreneurship
FATHIN FAIZAH SAID Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Monetary Economics, Financial Network Modelling, Modern Macroeconomics, Agent-Based Computational Economics Modelling, Energy Economics, Environmental Economics
Hafizah Omar Zaki Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Conventional and Online Advertising, Consumer Behavior, Branding
Hafizi Ab Majid Pensyarah Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Islamic banking & Finance
Hairunnizam Wahid Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Islam, Zakat, Baitulmal
Hamezah Md Nor Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan Sosial dan Alam Sekitar, Pelaporan Kewangan
Hamizah Abd Hamid Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital International Business & Entrepreneurship
Harlina Mohamed On Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti
Hawati Janor Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari International Finance, Financial Management, Financial Market, Financial Risk Management
HAZRUL IZUAN SHAHIRI Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Buruh, Ekonomi Kesihatan, Ekonomi Sukan, Ekonomi Industri, Mikroekonomi
Hendon Redzuan Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Life Insurance, General Insurance
Intan Maiza Abdul Rahman Pensyarah Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan kewangan; prestasi firma; pendedahan tanggungjawab sosial korporat; urustadbir korporat
Ishak Abd Rahman Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Entrepreneurship, Human resource management
Ishak Yussof Profesor Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Sumber Manusia, Ekonomi Pembangunan
Jamal Othman Profesor Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Economic Valuation of Environmental Resources, Modelling the Economy and Environment Linkages, Commodity Market and Trade, Factor Market and Rural Economics
Janette Marcial @ Nur Atiqah Abdullah Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Human Resource Management, Organizational Behaviour
KAMARULBARAINI KELIWON Pensyarah Kanan Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Sistem Maklumat Perakaunan
Kew Si Roei Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Investment, Finance
KHAIRUL AZMAN AZIZ Pensyarah Kanan Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Sistem maklumat perakaunan, proses penyelesaian masalah, kepuasan maklumat pengguna, pelaporan kewangan Internet
KHAIRUL NAZIYA KASIM Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Perakaunan Pengurusan
Khalijah Ahmad Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti
Lai Wei Sieng Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari modal manusia, pemerkasaan B40, pembangunan mapan
Liew Chei Siang Pensyarah Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Ekonomi Pembangunan Sumber Manusia, Ekonometrik dan Statistik Gunaan
LOKHMAN HAKIM OSMAN Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Supply chain management, supply network, social network analysis and associated supply chain technologies
Maizatulakma Abdullah Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Maizatulakma terlibat dalam penyelidikan berkaitan pelaporan risiko, pelaporan alam sekitar dan tadbir urus korporat.
Mansor Jusoh Profesor Adjung Ekonomi Kewangan, Ekonometrik
MARA RIDHUAN CHE ABDUL RAHMAN Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Financial Reporting, Narrative Voluntary Disclosure, Intellectual Capital Disclosure, Content analysis
MARIANI ABDUL-MAJID Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Perbankan dan Kewangan Islam; Ekonomi Islam; Pengukuran Prestasi; Ekonomi Kewangan; Aplikasi Ekonomi Industri/ Organisasi.
MD DAUD ISMAIL Profesor Madya Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Export Performance, Learning Orientation, SMEs, Innovation, Entrepreneurship, International B to B Relationship
Michael Warren Profesor Adjung Perkhidmatan Perniagaan Global
MOHAMAT SABRI HASSAN Profesor Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Disclosure Quality, Value Relevance Study, Fair Value Accounting, Financial Instruments and Corporate Governance.
Mohd Adib Ismail Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Islam, Ekonomi Kewangan, Perdagangan Antarabangsa
Mohd Ali Mohd Noor Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Islam, Ekonomi  Industri
Mohd Azlan Shah Zaidi Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Monetary Economics, International Monetary Economics, Macroeconomics
Mohd Dzul Azzwan Mohd Nor Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Information Technology, Information Management
Mohd Fairuz Md Salleh Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari
MOHD HAFIZUDDIN SYAH BANGAAN ABDULLAH Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Insurance, Risk Management, Enterprise Risk Management, Firm Performance
MOHD HASIMI YAACOB Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Financial Corporate, Corporate Restructuring, Merger and Acquisitions, Event Studies
Mohd Helmi Ali Pensyarah Kanan Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Halal, Rantaian Bekalan Makanan, Integriti Makanan, Kelestarian, Pengurusan Operasi, Pengangkutan, Inovasi
MOHD HIZAM HANAFIAH Profesor Madya Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Keusahawanan, Perusahaan Kecil dan Sederhana, Francais, Pengurusan Strategik
Mohd Mohid Rahmat Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Urus Tadbir Syarikat, Pengauditan
Mohd Nasir Mohd Saukani Pensyarah Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Perancangan
Mohd Radzuan Rahid Pensyarah Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Management & Entrepreneurship, International Business
MOHD RASHAN SHAH Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Pendidikan Keusahawanan, Keusahawanan, Pengurusan Strategik
Mohd Rizal Palil Profesor Madya Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Isu-isu Percukaian, Polisi Fiskal dan Perakaunan Kewangan
Mohd Shukri Haji Noor Pensyarah Kanan Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Ekonomi Perubahan Teknologi dan Inovasi, Sistem Inovasi Negara, Perindustrian dan Pembangunan, Ekonomi Pembangunan Asian Timur, Ekonomi Antarabangsa
Muhammad Arzim Naim Pensyarah Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Perakaunan bagi transaksi kewangan Islam, Produk kewangan Islam, Pengauditan Shariah
Muhammad Faiz Ahmad Mizan Pensyarah Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti
Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat
Muhammad Hakimi Mohd Shafiai Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Islam, Kewangan Islam, Ekonomi Pertanian
MUSTAZAR MANSUR Pensyarah Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Industrial Economics and Microeconomics Analysis
Nafisah Mohammed Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Ekonomi Industri
Noor Azryani Auzairy Pensyarah Kanan Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Kewangan Antarabangsa, Teknologi Kewangan, Gelagat Kewangan, Pengurusan Kewangan
Noor Azuan Hashim Profesor Madya Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan E-Commerce, Dimensional Analysis
NOOR HASNI JUHDI Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Entrepreneurship, Small Business and Management
Noorasiah Sulaiman Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Pembangunan Sumber Manusia, Kajian Dasar, Ekonomi Pembangunan dan Alam Sekitar
Noorsakinah Abdul Wahab Pensyarah Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Taxation; Corporate Social Responsibility Disclosure
Nor Asiah Omar Profesor Madya Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Relationship Marketing, Service Marketing, Consumer behaviour, Retailing
Nor Ghani Md Nor Profesor Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Industri, Ekonomi Pengangkutan
NOR LIZA ABDULLAH Profesor Madya Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Pengurusan Strategik, Pengurusan Pengetahuan, Keupayaan Dinamik, Keusahawanan
NORADIVA HAMZAH Profesor Madya Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Penyelidikan Modal Intelek, Penyelidikan Pengurusan Pengetahuan dan Pelaporan Kewangan
Norain Mod Asri Pensyarah Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Awam
Norazila Mat Pensyarah Kanan Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Organizational Learning, Knowledge Management, Management Information System, Online Learning and Organizational Behavior.
NORAZLAN ALIAS Profesor Madya Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Corporate Finance & Governance
Norhafizah Abu Hasan Pensyarah Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Human Resource Management, Knowledge Transfer, Talent Management, SMEs
Norida Basnan Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Perakaunan Sektor Awam
Norlaila Abu Bakar Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Pembangunan
NORLIDA HANIM MOHD SALLEH Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Pelancongan, Ekonomi Sumber, Ekonomi Alam Sekitar
NORLIN KHALID Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Monetari, Teori dan Dasar Makroekonomi, Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi
Norman Mohd Saleh Profesor Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat
Norshamliza Chamhuri Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Kelakuan Pengguna, Pemasaran Perniagaantani, Peruncitan
Norul Syuhada Abu Hassan Pensyarah Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan Sektor Awam
NUR SA’ADAH MUHAMAD Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Organizational Management, Service Management, Social Innovation, Halal Industry, Qualitative Research, Case Studies
Rasidah Arshad Profesor Madya Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Organizational Behavior
Riayati Ahmad Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Dasar Fiskal, Ekonomi  Awam, Ekonomi dan Islam Kewangan
Rohayu Abdul Ghani Profesor Madya Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Expatriation Management, Work-Life Balance, Human Resource Management
Romlah Jaafar Profesor Madya Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Pelaporan Kewangan, Sosial dan Alam Sekitar
Ros Zam Zam Sapian Profesor Madya Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Corporate Finance, Initial Public Offering and Behavioral Finance.
Roshayati Abdul Hamid Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Tingkahlaku Organisasi, Pengurusan Rantaian Bekalan, Pengurusan Kualiti, Pengurusan Operasi.
Rosiati Ramli Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Taxation, Sustainable Transportation, Financial Accounting
Rosmah Mat Isa Profesor Madya Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Knowledge Management, Social Capital
Roziana Baharin Pensyarah Kanan Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Matematik Kewangan, Ekonometrik Gunaan
Rozita Amiruddin Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Sistem Kawalan Pengurusan, Sistem Penilaian Prestasi
Rubayah Yakob Profesor Madya Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Analisa Kecekapan, Kesolvenan Insurans, Pengurusan Risiko, Insurans Hayat, Takaful
RUHANITA MAELAH Profesor Madya Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Pengurusan kos; perakaunan pengurusan
RUZITA ABDUL RAHIM Profesor Madya Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Investment: Initial public offerings (IPOs), Mutual funds, Investment Opportunity Set (IOS), Efficient market hypothesis; Corporate Finance: Capital structure, dividend policy, Investment policy; International Finance: Foreign exchange exposure, International stock market integration.
Selamat Kundari Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan Antarabangsa, Pelaporan Kewangan Korporat, Pelaporan Sosial Korporat
Shahida Shahimi Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Perbankan dan Kewangan Islam, Pasaran Modal Islam, Ekonomi Islam, Kewangan Sosial, Wakaf, Sukuk, Crowdfunding
SHIFA MOHD NOR Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Corporate Social Responsibility, Business Ethics, Islamic Banking, Social Banking
Siti Faridah Abdul Jabbar Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Undang-Undang Sekuriti & Syarikat
Siti Fatimah Abdul Rashid Pensyarah Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Percukaian
Siti Hajar Mohd Idris Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Matematik
Siti Ngayesah Ab. Hamid Pensyarah Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Islamic Marketing, Branding
SOFIAH MD AUZAIR Profesor Madya Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Management Accounting and Control
Suhaila Saad Pensyarah Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari
Suhaili Alma’amun Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Islam, Perancangan Kewangan Peribadi dan Pengurusan Harta Islam, Perancangan Harta Pusaka Islam
SUZANA MUHAMAD SAID Law INSOLVENCY LAW CONFLICT OF LAWS/PRIVATE INTERNATIONAL LAW BUSINESS LAW FAMILY LAW/CHILD LAW  
Syaima’ Adznan Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital
Syajarul Imna Mohd Amin Pensyarah Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Finance, Risk Management
Takiah Mohd Iskandar Profesor Emeritus Audit dan Tadbir Urus Korporat
TAMAT SARMIDI Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari Makro-Ekonometrik Gunaan, Kewangan Antarabangsa
Tee Lain Tze Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Finance, Investment
Veelaiporn Promwichit Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Finance
Wye Chung Khain Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Labour Economics; Human Resources Development; Economics of Education
Yazrina Yahya Profesor Madya Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital
Yusasniza Mohd Yunus Pensyarah Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Accounting Information System
ZAFIR KHAN MOHAMED MAKHBUL Profesor Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Organizational Management, Human Resource Management, Occupational Safety and Health, Ergonomics, Stress Management
Zaini Embong Pensyarah Kanan Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan Kewangan
Zaleha Yazid Pensyarah Kanan Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Leadership, Conflict Management, Teamwork, Qualitative Approach
Zizah Che Senik Profesor Madya Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan International Business, Internationalization, SMEs, International Entrepreneurship
ZULKEFLY ABDUL KARIM Profesor Madya Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari

Ekonomi Monetari dan Kewangan, Kewangan Antarabangsa, Ekonometrik Gunaan, Dasar Awam