Senarai Kepakaran

Berikut adalah senarai kepakaran di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Anda boleh tapis senarai mengikut pusat pengajian dan bidang penyelidikan.

Pusat Pengajian:
Bidang penyelidikan

Nama Jawatan Pusat Pengajian Bidang Penyelidikan
Abdullah Sanusi Othman Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Organizational behaviour, Strategic Management
Abu Hanifah Ayob Pensyarah Kanan Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Pengantarabangsaan PKS di Malaysia
Ahmad Khairy Ahmad Domil Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan International business, Training and Development, Human Resource Management
Ahmad Raflis Che Omar Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Finance, Entrepreneurship
Aini Aman Profesor Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Accounting Information System and Control, Offshore Outsourcing
Ainol Basirah Abdul Wahab Pensyarah Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Perakaunan sektor awam
Ainun Abdul Majid Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti
Aisyah Abdul Rahman Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Islamic and Conventional Finance and Banking, and Risk Management
Aminudin Mokhtar Pensyarah Kanan Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Ekonomi Statistik, Ekonometrik Gunaan
Amirul Hafiz Mohd Nasir Pensyarah Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Financial Accounting and Reporting Auditing
Amizawati Mohd Amir Profesor Madya Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan Pengurusan, Sistem Kawalan Pengurusan
Anuwar Ali Profesor Emeritus Perancangan Industri dan Pembangunan Sumber Manusia
Azhar Ahmad Profesor Madya Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Business Communication, Marketing & Entrepreneurship Strategy
Azizah Mohd Harun Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Perakaunan Alam Sekitar, Tadbir Urus Korporat, Audit Pengurusan
Azlina Ahmad Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari
Azmafazilah Jauhari Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Perdagangan Antarabangsa
Azman Ismail Profesor Madya Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Human resources development and management
Azrina Abdullah Al-Hadi Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Ekonomi Industri
Barjoyai Bardai Profesor Adjung Perakaunan, Percukaian, dan Kewangan Islam
Basri Abdul Talib Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Alam Sekitar, Pembangunan luar bandar, Ekonomi Pertanian
Che Aniza Che Wel Profesor Madya Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Customer relationship management, Services marketing, Consumer behaviour, Retailing
Doris Padmini S. Selvaratnam Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Pembangunan Komuniti, Penilaian Impak Sosial, Keusahawan Sosial
Fadhilah Ahmad Shahabuddin Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Finance
Farhana Sidek Pensyarah Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Business Ethics, Strategic Management & Entrepreneurship
Fathin Faizah Said Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Monetary Economics, Financial Network Modelling, Modern Macroeconomics
Hafizah Omar Zaki Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Conventional and Online Advertising, Consumer Behavior, Branding
Hafizi Ab Majid Pensyarah Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Islamic banking & Finance
Hairunnizam Wahid Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Islam, Zakat, Baitulmal
Hamezah Md Nor Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan Sosial dan Alam Sekitar, Pelaporan Kewangan
Hamizah Abd Hamid Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital International Business & Entrepreneurship
Harlina Mohamed On Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti
Hawati Janor Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari International Finance, Financial Management, Financial Market, Financial Risk Management
Hazrul Izuan Shahiri Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Buruh, Ekonomi Kesihatan, Ekonomi Sukan, Ekonomi Industri, Mikroekonomi
Hendon Redzuan Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Life Insurance, General Insurance
Intan Maiza Abdul Rahman Pensyarah Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan kewangan; prestasi firma; pendedahan tanggungjawab sosial korporat; urustadbir korporat
Ishak Abd Rahman Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Entrepreneurship, Human resource management
Ishak Yussof Profesor Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Sumber Manusia, Ekonomi Pembangunan
Ismail Upawi Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Pendedahan Maklumat Kewangan
Jamal Othman Profesor Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Sumber Alam,  Hubungan Model Ekonomi dan Alam Sekitar, Pasaran Komditi & Pedagangan, Ekonomi luar bandar dan faktor pasaran
Janette Marcial @ Nur Atiqah Abdullah Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Human Resource Management, Organizational Behaviour
Junaidah Hasan Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Ekonomi Antarabangsa
Kamarulbaraini Keliwon Pensyarah Kanan Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Sistem Maklumat Perakaunan
Kew Si Roei Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Investment, Finance
Khairul Azman Aziz Pensyarah Kanan Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Sistem maklumat perakaunan, proses penyelesaian masalah, kepuasan maklumat pengguna, pelaporan kewangan Internet
Khairul Naziya Kasim Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Perakaunan Pengurusan
Khalijah Ahmad Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti
Lai Wei Sieng Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari modal manusia, pemerkasaan B40, pembangunan mapan
Liew Chei Siang Pensyarah Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Ekonomi Pembangunan Sumber Manusia, Ekonometrik dan Statistik Gunaan
Lokhman Hakim Osman Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Supply chain management, supply network, social network analysis and associated supply chain technologies
Maizatulakma Abdullah Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Maizatulakma terlibat dalam penyelidikan berkaitan pelaporan risiko, pelaporan alam sekitar dan tadbir urus korporat.
Mansor Jusoh Profesor Adjung Ekonomi Kewangan, Ekonometrik
Mara Ridhuan Che Abdul Rahman Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Financial Reporting, Narrative Voluntary Disclosure, Intellectual Capital Disclosure, Content analysis
Mariani Abdul Majid Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Performance Measurement; Financial Economics; Islamic Banking And Finance; Islamic Economics; Applied Industrial Economics/ Organization
Mariani Abdul Majid Pengukuran Prestasi; Ekonomi Kewangan; Perbankan dan Kewangan Islam; Ekonomi Islam; Aplikasi Ekonomi Industri/ Organisasi.
Md Daud Ismail Profesor Madya Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Export Performance, Learning Orientation, SMEs, Innovation, Entrepreneurship, International B to B Relationship
Mhd Suhaimi Ahmad Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Strategic Marketing Management, Marketing research, Entrepreneurship, Business Plan
Michael Warren Profesor Adjung Perkhidmatan Perniagaan Global
Mohamat Sabri Hassan Profesor Madya Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Kualiti Pelaporan, Kualiti Pendedahan, Kajian Kerelevanan Nilai, Perakaunan Nilai Saksama, Instrumen Kewangan dan Tadbir Urus Korporat.
Mohammad Syazwan Jamaludin Fellowship Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti
Mohd Adib Ismail Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Islam, Ekonomi Kewangan, Perdagangan Antarabangsa
Mohd Ali Mohd Noor Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Islam, Ekonomi  Industri
Mohd Azlan Shah Zaidi Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Monetary Economics, International Monetary Economics, Macroeconomics
Mohd Dzul Azzwan Mohd Nor Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Information Technology, Information Management
Mohd Fairuz Md Salleh Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari
Mohd Hafizuddin Syah Bangaan Abdullah Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Insurance, Risk Management, Enterprise Risk Management, Firm Performance
Mohd Hasimi Yaacob Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Financial Corporate, Corporate Restructuring, Merger and Acquisitions, Event Studies
Mohd Helmi Ali Pensyarah Kanan Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Halal, Rantaian Bekalan Makanan, Integriti Makanan, Kelestarian, Pengurusan Operasi, Pengangkutan, Inovasi
Mohd Hizam Hanafiah Profesor Madya Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Entrepreneurship, Small and Medium Enterprises, Franchising, Strategic Management
Mohd Mohid Rahmat Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Urus Tadbir Syarikat, Pengauditan
Mohd Nasir Mohd Saukani Pensyarah Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Perancangan
Mohd Radzuan Rahid Pensyarah Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Management & Entrepreneurship, International Business
Mohd Rashan Shah Pensyarah Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Pendidikan Keusahawanan, Keusahawanan, Pengurusan Strategik
Mohd Rizal Palil Profesor Madya Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Isu-isu Percukaian, Polisi Fiskal dan Perakaunan Kewangan
Mohd Shukri Haji Noor Pensyarah Kanan Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Ekonomi Perubahan Teknologi dan Inovasi, Sistem Inovasi Negara, Perindustrian dan Pembangunan, Ekonomi Pembangunan Asian Timur, Ekonomi Antarabangsa
Muhammad Arzim Naim Pensyarah Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Perakaunan bagi transaksi kewangan Islam, Produk kewangan Islam, Pengauditan Shariah
Muhammad Faiz Ahmad Mizan Pensyarah Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti
Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat
Muhammad Hakimi Mohd Shafiai Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Islam, Kewangan Islam, Ekonomi Pertanian
Mustazar Mansur Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Industri, Mikroekonomi Gunaan
Nafisah Mohammed Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Ekonomi Industri
Noor Azryani Auzairy Pensyarah Kanan Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Research area: International Finance, Behavioral Finance, Financial Management
Noor Azuan Hashim Profesor Madya Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan E-Commerce, Dimensional Analysis
Noor Hasni Juhdi Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Entrepreneurship, Small Business and Management
Noorasiah Sulaiman Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Pembangunan Sumber Manusia, Kajian Dasar, Ekonomi Pembangunan dan Alam Sekitar
Noorsakinah Abdul Wahab Pensyarah Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Taxation; Corporate Social Responsibility Disclosure
Nor Asiah Omar Profesor Madya Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Relationship Marketing, Service Marketing, Consumer behaviour, Retailing
Nor Ghani Md Nor Profesor Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Industri, Ekonomi Pengangkutan
Nor Liza Abdullah Profesor Madya Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Pengurusan Strategik, Pengurusan Pengetahuan, Keusahawanan
Noradiva Hamzah Profesor Madya Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Penyelidikan Modal Intelek, Penyelidikan Pengurusan Pengetahuan dan Pelaporan Kewangan
Norain Mod Asri Pensyarah Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Awam
Norazila Mat Pensyarah Kanan Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Organizational Learning, Knowledge Management, Management Information System, Online Learning and Organizational Behavior.
Norazlan Alias Profesor Madya Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Corporate Finance & Governance
Norhafizah Abu Hasan Pensyarah Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Human Resource Management, Knowledge Transfer, Talent Management, SMEs
Norida Basnan Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Perakaunan Sektor Awam
Norlaila Abu Bakar Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Pembangunan
Norlida Hanim Mohd Salleh Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Pelancongan, Ekonomi Sumber, Ekonomi Alam Sekitar
Norlin Khalid Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Monetari, Teori dan Dasar Makroekonomi, Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi
Norman Mohd Saleh Profesor Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Financial Reporting, Corporate Governance
Norshamliza Chamhuri Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Kelakuan Pengguna, Pemasaran Perniagaantani, Peruncitan
Norul Syuhada Abu Hassan Pensyarah Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan Sektor Awam
Nur Sa’adah Muhamad Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Organizational Management, Service Management, Social Innovation, Halal Industry, Qualitative Research, Case Studies
Rasidah Arshad Profesor Madya Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Organizational Behavior
Riayati Ahmad Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Dasar Fiskal, Ekonomi  Awam, Ekonomi dan Islam Kewangan
Rohayu Abdul Ghani Profesor Madya Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Expatriation Management, Work-Life Balance, Human Resource Management
Romlah Jaafar Profesor Madya Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Pelaporan Kewangan, Sosial dan Alam Sekitar
Ros Zam Zam Sapian Profesor Madya Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Corporate Finance, Initial Public Offering and Behavioral Finance.
Roshayati Abdul Hamid Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Operations management, quality management, supply chain management
Rosiati Ramli Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Taxation, Sustainable Transportation, Financial Accounting
Rosmah Mat Isa Profesor Madya Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Knowledge Management, Social Capital
Roziana Baharin Pensyarah Kanan Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Matematik Kewangan, Ekonometrik Gunaan
Rozita Amiruddin Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Sistem Kawalan Pengurusan, Sistem Penilaian Prestasi
Rubayah Yakob Profesor Madya Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Analisa Kecekapan, Kesolvenan Insurans, Pengurusan Risiko, Insurans Hayat, Takaful
Ruhanita Maelah Profesor Madya Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Pengurusan kos; perakaunan pengurusan
Ruzita Abdul Rahim Profesor Madya Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Investment: Initial public offerings (IPOs), Mutual funds, Investment Opportunity Set (IOS), Efficient market hypothesis; Corporate Finance: Capital structure, dividend policy, Investment policy; International Finance: Foreign exchange exposure, International stock market integration.
Selamat Kundari Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan Antarabangsa, Pelaporan Kewangan Korporat, Pelaporan Sosial Korporat
Shahida Shahimi Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Perbankan dan Kewangan Islam, Pasaran Modal Islam, Ekonomi Islam, Kewangan Sosial, Wakaf, Sukuk, Crowdfunding
Shamsubaridah Ramlee Profesor Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Entrepreneur Finance, Banking, Money and Capital Market
Shifa Mohd Nor Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Corporate Social Responsibility, Business Ethics, Islamic Banking, Social Banking
Siti Faridah Abdul Jabbar Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Undang-Undang Sekuriti & Syarikat
Siti Fatimah Abdul Rashid Pensyarah Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Percukaian
Siti Hajar Mohd Idris Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Matematik
Siti Ngayesah Ab. Hamid Pensyarah Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Islamic Marketing, Branding
Sofiah Md Auzair Profesor Madya Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Management Accounting and Control
Suhaila Saad Pensyarah Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Kesihatan
Suhaili Alma’amun Pensyarah Kanan Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Ekonomi Islam, Perancangan Kewangan Peribadi dan Pengurusan Harta Islam, Perancangan Harta Pusaka Islam
Suzana Muhamad Said Felo Kanan Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Undang-undang
Syaima’ Adznan Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital
Syajarul Imna Mohd Amin Pensyarah Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Finance, Risk Management
Takiah Mohd Iskandar Profesor Emeritus Audit dan Tadbir Urus Korporat
Tamat Sarmidi Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari Makro-Ekonometrik Gunaan, Kewangan Antarabangsa
Tee Lain Tze Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Finance, Investment
Veelaiporn Promwichit Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Finance
Wye Chung Khain Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Ekonomi Buruh, Pembangunan Sumber Manusia, Ekonomi Pendidikan
Yazrina Yahya Profesor Madya Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital
Yusasniza Mohd Yunus Pensyarah Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital Accounting Information System
Zafir Khan Mohamed Makhbul Profesor Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Organizational Management, Human Resource Management, Occupational Safety and Health, Ergonomics, Stress Management
Zaini Embong Pensyarah Kanan Pusat Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti Perakaunan Kewangan
Zaleha Yazid Pensyarah Kanan Pusat Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan Leadership, Conflict Management, Teamwork, Qualitative Approach
Zizah Che Senik Profesor Madya Pusat Perniagaan Global dan Ekonomi Digital International Business, Internationalization, SMEs, International Entrepreneurship
Zulkefly Abdul Karim Profesor Madya Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari

Ekonomi Monetari dan Kewangan, Kewangan Antarabangsa, Ekonometrik Gunaan, Dasar Awam