Jawatankuasa Bidang Keberhasilan Utama (KRA) Peringkat Fakulti

 

Prof.  Dato’ Dr. Norazah Mohd Nordin

Dekan
Fakulti Pendidikan

Prof Madya Dr Mohd Izham Hamzah
Pengerusi KRA1
“Graduan Berispirasi Kebangsaan & Kompeten”
Prof Madya Dr Melor Mohd Yunus
Pengerusi KRA2
“Penyelidikan & Inovasi Impak Tinggi”
Dr Mohamed Yusof Mohd Nor
Pengerusi KRA3
“Perkongsian Pintar & Keterlibatan Strategik”
Dr Siti Mistima Maat
Pengerusi KRA 4
“Sumber Manusia & Institusi Cemerlang”
akan dimaklumkan
Pengerusi KRA 5
“Penjanaan Kekayaan Secara Optimum”
akan dimaklumkan
Pengerusi KRA6
“Prasarana & Persekitaran Ilmu Kondusif”