KRA 1: Graduan Berispirasi Kebangsaan & Kompeten

Prof Madya Dr Mohd Izham Hamzah
Pengerusi KRA1
“Graduan Berispirasi Kebangsaan & Kompeten”


SILDE-6-KRA-1Slide1


Pencapaian

 1. Pelajar menjalani Mock Interview / Latihan Temuduga
  • Pelajar didedahkan dengan kemahiran menjalani temuduga
 2. Penyediaan CV pelajar dan portfolio
  • Program Job Transition & Finishing School of Employability Skills
  • Pembinaan profil portfolio pelajar melalui laman LinkedIn
 3. Melaksanakan pembelajaran menerusi pengalaman industri sebenar (Teaching factory)
  • Program English Camp bersama Pelajar SMK Presint 14(1) Putrajaya
  • Program Perkhemahan kursus Kempimpinan, Perancangan, Pengurusan dan Pendidikan Luar
  • Pembelajaran Tindakan dan Kolaborasi dengan pihak sekolah dan komuniti
  • Program bersama murid bermasalah pembelajaran “Jungle Trekking”
  • Bengkel Best Practices in Teaching English
  • Membantu guru di Makmal Austisme di Fakulti Pendidikan
  • Writing Camp di Kuantan
  • Membantu guru Pendidikan Khas di sekolah kebangsaan
  • Program Comparative Study
  • Program Kemahiran Pentaksiran Pendidikan Khas
  • Program Pengenalpastian dan Ciri-ciri Kanak-kanak P.Khas
  • Program Kreativiti dan Kraftangan
 4. Pelajar tahun akhir yang mempunyai sijil kemahiran nilai tambah
  • Pelajar memberi latihan Bahasa Inggeris kepada pemandu
  • Kursus CPR dengan kerjasama JPAM
 5. Pelajar yang dibimbing oleh Penasihat Akademik
  • Pelajar mendapat bimbingan akademik daripada Penyelaras Program Sukan dan Rekreasi
  • Membimbing rakan pelajar dalam penguasaan Bahasa Inggeris melalui Buddy Program
  • Pelajar berpencapaian rendah dibimbing oleh pensyarah
  • Program bimbingan & motivasi untuk pelajar prasiswazah berpencapaian rendah
 6. Pelajar yang terlibat dalam Latihan Industri yang berstruktur
  • Pelajar terlibat dengan latihan mengajar di sekolah-sekolah
  • Pelajar menjalani latihan pra-praktikum di sekolah

Akan dikemaskini…