KRA 2 Penyelidikan & Inovasi Impak Tinggi

Prof Madya Dr Melor Mohd Yunus
Pengerusi KRA2
“Penyelidikan & Inovasi Impak Tinggi”


SILDE-6-KRA-2

Slide2


Pencapaian

 1. Bengkel Pengukuhan Penerbitan yang dijalankan oleh F/I/P
  • Bengkel Penulisan Artikel Penyelia Pelajar
  • Bengkel Penulisan Artikel Penyelia Pelajar Silang Sitasi
  • Bengkel Isu Khas Jurnal SCOPUS/WOS
  • Bengkel Projek Buku Fakulti Pendidikan
  • Bengkel Pemurnian Projek Buku Fakulti Pendidikan
 2. F/I yang memberikan Insentif Penerbitan
  • Peruntukan Dana Galakan Penerbitan
  • Pemberian Insentif Penerbitan
 3. Aktiviti yang membudayakan penyelidikan di dalam kampus
  • Mesyuarat Program STEM
  • Innovative Practice in Education and Industry Exhibition (I-PEINX 2016)
  • Karnival Sains Jerlun
  • Kolokium Kebangsaan Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik
  • Bengkel Proof Read Modul STEM II
  • International Conference of East-Asian Association for Science Education
  • 5th International Conference of Teaching, Education and Learning (ICTEL)
  • BITARA STEM: Science of Smart Communities
  • The International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC 2016)
  • Bengkel Penulisan Buku Penyelidikan di bawah Nic Penyelidikan Kumpulan STEM
 4. Penyelidik Muda yang berjaya mendapat Dana Galakan Penyelidik Muda
 5. Tambahan satu Jurnal UKM yang Diindek
 6. Tesis PhD kepada Buku
 7. Profesor dan Profesor Madya yang mempunyai penulis bersama (co-author) dengan Pensyarah berjawatan lebih rendah
 8. Kumpulan Cabaran Perdana Penyelidikan
  • Pemerkasaan Kualiti Pendidikan Komuniti B40
  • Berkongsi hasil penyelidikan komuniti B40
  • Grand Challenge Fakulti Pendidikan: Pemerkasaan Kualiti Pendidikan Komuniti B40
 9. Tokoh Sarjana Tersohor di Peringkat Negara/Antarabangsa

Akan dikemaskini…