KRA 2 Penyelidikan & Inovasi Impak Tinggi

Prof Madya Dr Melor Mohd Yunus
Pengerusi KRA2
“Penyelidikan & Inovasi Impak Tinggi”


SILDE-6-KRA-2

Slide2


Sasaran Hasil Tahunan 2016

 1. Bengkel Pengukuhan Penerbitan yang dijalankan oleh F/I/P
  • Bengkel Penulisan Artikel Penyelia Pelajar
  • Bengkel Penulisan Artikel Penyelia Pelajar Silang Sitasi
  • Bengkel Isu Khas Jurnal Akademika Bil. 1 & 2
  • Bengkel Projek Buku Fakulti Pendidikan Siri 2
  • Bengkel Pemurnian Projek Buku Fakulti Pendidikan Siri 2
  • Bengkel How to Publish in an SSCI (ISI) Journal in 10 months
 2. F/I yang memberikan Insentif Penerbitan
  • Peruntukan Dana Galakan Penerbitan Jumlah Dana: RM82,000.00 Tamat Tempoh: 30 September 2016
  • Pemberian Insentif sebanyak RM2000 / Pensyarah @ Pelajar menggunakan Dana Galakan Penerbitan
  • Pemberian cuti 2 minggu penulisan jurnal untuk kakitangan Akademik
 3. Aktiviti yang membudayakan penyelidikan di dalam kampus
  • Mesyuarat Program STEM
  • Innovative Practice in Education and Industry Exhibition (I-PEINX 2016)
  • Karnival Sains Jerlun
  • Kolokium Kebangsaan Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik
  • Bengkel Proof Read Modul STEM II
  • International Conference of East-Asian Association for Science Education
  • 5th International Conference of Teaching, Education and Learning (ICTEL)
  • BITARA STEM: Science of Smart Communities
  • The International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC 2016)
  • Bengkel Penulisan Buku Penyelidikan di bawah Nic Penyelidikan Kumpulan STEM
 4. Penyelidik Muda yang berjaya mendapat Dana Galakan Penyelidik Muda
 5. Tambahan satu Jurnal UKM yang Diindek
 6. Tesis PhD kepada Buku
 7. Profesor dan Profesor Madya yang mempunyai penulis bersama (co-author) dengan Pensyarah berjawatan lebih rendah
 8. Kumpulan Cabaran Perdana Penyelidikan
  • Perbincangan Kerangka Konseptual Pemerkasaan Kualiti Pendidikan Komuniti B40
  • Perbincangan mengenal pasti agensi yang berkaitan untuk berkongsi hasil penyelidikan komuniti B40
  • Perbincangan Grand Challenge Fakulti Pendidikan: Pemerkasaan Kualiti Pendidikan Komuniti B40
  • Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Pendidikan Komuniti B40
 9. Tokoh Sarjana Tersohor di Peringkat Negara/Antarabangsa