KRA 3 Perkongsian Pintar & Keterlibatan Strategik

Prof Madya Dr Jamaludin Hj Badusah
Pengerusi KRA3
“Perkongsian Pintar & Keterlibatan Strategik”

SILDE-6-KRA-3

Slide3


Pencapaian

 1. Mengadakan dua kali pertemuan di antara pengurusan fakulti / institut dan industri setiap bulan
  • Kerjasama Strategik FPendidikan dan ExxonMobil melalui Program STEM
 2. Aktiviti yang mengukuhkan kolaborasi dengan industri dan pihak berkepentingan
  • Projek CSR Pihak MKLAND dengan Fakulti Pendidikan UKM di Kampung Selamat, Gunung Semanggol, Perak
 3. Program flagship yang berimpak tinggi dengan rakan strategik secara berterusan
  • Kerjasama Strategik FPendidikan dan Yayasan Standarad Chartered (Autisme)
  • Kerjasama Strategik FPendidikan dan Institut Latihan Kehakiman dan Amalan Perundangan, ILKAP
  • ACER-N (FPendidikan dan Indonesia)
  • ASEM Education and Research HUB for Lifelong Learning
  • MOU/LOI
 4. Perkongsian maklumat kejayaan PTJ termasuk alumni secara berkala kepada pihak luar
  • Inisiatif Kerjasama dengan Agensi Luar

Akan dikemaskini…