KRA 5 Penjanaan Kekayaan Secara Optimum

KRA 5
“Penjanaan Kekayaan Secara Optimum”


SILDE-6-KRA-5

Slide5


Pencapaian

  1. Program siswazah yang telah meningkatkan kadar yuran
  2. Pengambilan pelajar siswazah (intake)
  3. Meningkatkan pengambilan pelajar eksekutif di Pusat Kembangan Pendidikan (PKP)
  4. Meningkatkann pendapatan melalui penawaran perkhidmatan
  5. Meningkatkan hasil dari sewaan dan semakan kadar caj utility
  6. Sasaran penjanaan kumulatif
    • sasaran 1 juta

Akan dikemaskini…