KRA 5 Penjanaan Kekayaan Secara Optimum

12496321_1681878162100488_808305196014324408_o

Prof Madya Dr Jamaludin Hj Badusah
Pengerusi KRA 5
“Penjanaan Kekayaan Secara Optimum”


SILDE-6-KRA-5

Slide5


Sasaran Hasil Tahunan 2016

  1. Program siswazah yang telah meningkatkan kadar yuran
  2. Pengambilan pelajar siswazah (intake)
  3. Meningkatkan pengambilan pelajar eksekutif di Pusat Kembangan Pendidikan (PKP)
  4. Meningkatkann pendapatan melalui penawaran perkhidmatan
  5. Meningkatkan hasil dari sewaan dan semakan kadar caj utility
  6. Sasaran penjanaan kumulatif
    • sasaran 1 juta