Muat Turun

 

 

 

 

 1. Buku Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2016-2017, klik disini
 2. Buku Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2017-2018, klik disini
 3. Buku Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2018-2019, klik disini
 4. Buku Panduan Prasiswazah Sesi Akademik 2019-2020, klik disini
 5. Borang Praktikum Prasiswazah (Latihan Mengajar), klik disini
 6. Borang Permohonan Pendaftaran Kursus Manual (Kes Khas) Prasiswazah, klik disini
 7. Borang Permohonan Tambah Unit, Prasiswazah, klik disini
 8. Borang Permohonan Setara (Tukar Taraf Kursus), Prasiswazah, klik disini
 9. Borang Permohonan Pelajar Gred TIDAK LENGKAP (TL), Pra & Pasca siswazah, klik disini
 10. RUBRIK Penilaian Praktikum Prasiswazah oleh Guru Pembimbing, klik disini
 11. RUBRIK Penilaian Praktikum Prasiswazah oleh Pensyarah, klik disini
 12. Kalendar Sesi Akademik Sem 1 (2019/2020), klik disini
 13. Borang Pengesahan e-Rep,  klik disini
 14. Borang & Senarai Semak Notis Penyerahan Tesis, klik disini
 15. Borang & Senarai Semak Penyerahan Tesis Selepas Pembetulan, klik disini
 16. Borang dan Senarai Semak Urusan Penyerahan Tesis untuk Pemeriksaan, klik disini
 17. Borang Pembayaran Yuran Pemeriksaan Tesis, klik disini
 18. Borang perakuan untuk pembentangan Seminar Siswazah, klik disini
 19. Permohonan Penangguhan Pengajian, klik disini
 20. Permohonan pengecualian kursus, klik disini
 21. Permohonan pertukaran penyelia, klik disini
 22. Permohonan Tambah Masa Pengajian, klik disini
 23. Pertukaran Bentuk pendaftaran, klik disini