Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Arkib Berita

Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara (SKEPEN) Ke-6

Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara (SKEPEN) Ke-6

Lawatan TNC ke kuliah 19-9-19

Lawatan TNC ke kuliah 19-9-19

Bengkel Pecutan Penerbitan 1/2019

Bengkel Pecutan Penerbitan 1/2019 FPEND

Taklimat Pelajar Baru Siswazah 2019/20

Taklimat Pelajar Baru Siswazah 2019/20

Kolokium Akademik Siswazah

Kolokium Akademik Siswazah, 28-8-2019

Bengkel Animasi

Bengkel Animasi

Bengkel Penerbitan Siri3

Bengkel Penerbitan Siri3

Seminar Siswazah bil 4/2019

Seminar Siswazah bil 4/2019