Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Kakitangan Perlaksana

Puan Rosafizah Mohamed Idrus

Ketua Pentadbiran


Puan Nurul Nadiah Atiqah Mohd Khair

Eksekutif


En. Azrizal Mohamed Zin (N44)

Pegawai Penyelidik Sosial Kanan


Cik Siti Norhaila Ngalimin (N19)

Pembantu Khas kepada YBhg Prof Dato' Dr Norazah Mohd Nordin (Dekan Fakulti Pendidikan)


Puan Siti Rosmaya Binti Baharim (N29)

Pembantu Khas Kepada Prof Madya Dr Jamaludin Badusah (Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan)

 


Puan Norzurah Suboh (N19)

Pembantu Khas kepada Prof Madya Dr Nik Rahimi Nik Yusoff (Timbalan Dekan :Siswazah)


Puan Nurul Zahila Zahid (N19)

Pembantu Khas Kepada Dr Zanaton Hj Ikhsan (Timbalan Dekan Pra-Siswazah)


Puan Edlina Norbir (N22)

Pembantu Khas Kepada Prof. Dato’ Dr. Abd Razak Ahmad (Pengerusi Pusat Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti)


Puan Norliana Nasral (N19)

Pembantu Khas Kepada Prof. Madya Dr. Norasmah Othman (Pengerusi Pusat Kepimpinan & Polisi Pendidikan)


Puan Masithoh Zakaria (N22)

Pembantu Khas Kepada Dr Mohamed Yusoff Mohd Nor (Ketua HEJIMA) & Dr Azlin Norhaini Mansor (Ketua HESA)


En. Muhammad Azmin Jamrus (FT22)


En Muhammad Nor Aizat Abd Rahim (J19)


Encik Mansor Ab. Samad (FT22)


En. Norasrul Aswar Yahaya (N19)


En. Azmi Kamaruddin (N11)


En. Shamsul Dollah (N11)


Puan Norfadilah Khairudin


Puan Mahani Ahmad (N19)

Pembantu Khas kepada Prof Madya Dr. Mohamad Sattar Rasul (Pengerusi Pusat Bitara STEM)


Puan Rusiati Kasim (FA29)


Puan Sahariah Abdul Halim (C29)


Puan Meriam Kadir (N14)


Puan Nazariah Marzukhi (N19)


Puan Siti Zaleha Sabari @ Atan (N22)


Puan Norfazilah Abdullah (N29)

Pembantu Kepada YBhg Prof Madya Dr Melor Mohd Yunus (Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi)


Cik Liyana Roseli (N29)

Pembantu Khas Kepada Dr. Siti Mistima Maat (Pengerusi Pusat Inovasi Pembelajaran & Pengajaran)


Puan Suriani Salleh (N19)

Urusan Pelajar Sarjana


En. Ahmad Hafez Yashak (N11)


En. Shahnizam Mohd Sharif (N11)


Encik Muhammad Munawar Mohamed Spian (N22)


Cik Nurul Fateha Arbain (N19)


En Muhamad Arief Anaqhi Bin Zaidi (N19)


En Rozy Shyris Bin Osman (N19)