Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pusat Inovasi Pembelajaran & Pengajaran

Dr. Siti Mistima Maat (Pengerusi Pusat Inovasi Pembelajaran & Pengajaran)

Sarjana Muda Kepujian (UPM), Sarjana Sains (UPM) PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Matematik


Prof. Dato’ Dr. Norazah Mohd Nordin (Dekan)

BSc(Florida State), Dip. Lanjutan Pend. (UTMalaysia), MSc (California State), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Sumber dan Teknologi Maklumat

 


Prof. Dr. Zamri Mahamod

B.Ed (PBMP) (UPMalaysia), M.Ed, PhD (UKMalaysia)

Ketua Modul Pendidikan Bahasa Melayu & Pendidikan Sastera

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Bahasa Melayu, Kesusasteraan Melayu, Strategi Belajar


Prof. Dr. Kamisah Osman

SmSnPend(UKMalaysia), MEd, PhD (Manchester)

Ketua Modul Pendidikan Sains

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Kimia


Prof. Madya Dr. Melor Md Yunus (Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi)

BA (Nevada-Reno), MA (TESL) (Arizona), SLM (KPM), PhD(Bristol, UK)

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)


Prof. Madya Dr. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff (Timbalan Dekan Siswazah)

BA (Al-Azhar), DipEd (Khartoum), MA (Khartoum), PhD (UKMalaysia)

Ketua Modul Pendidikan Bahasa Arab

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam


Prof. Madya Dato’ Dr. Muhammad B Hussin

BA, DipEd, M. Ed(UKMalaysia), PhD (Wales)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Ekonomi dan Perniagaan, Keusahawanan

Pengetua Kolej Keris Mas


Prof. Madya Dr. Hamidah Bt Yamat@ Ahmad

BA (Hons), TESL (Brock), DipEd (UIAMalaysia), MA (UPMalaysia), PhD (Exeter)

Bidang Kepakaran:
TESL, Second Language Acquisition


Prof. Madya Dr. Parilah Hj Mohd Shah

Cert in Ed. (S’pore), B.Ed (UPMalaysia), MA, PhD (Connecticut)

Ketua Modul Teaching English as a Second Language (TESL)

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)


Dr. Mohd Khalid Mohamad Nasir (Penyelaras Laman Web-Webmaster)

Dip. Eng (Surveying)(UiTM), B.Ed. (IT)(Hons) (UUM), M.Ed. (IT) (UIA). PhD (ICT & Human Res)(Colorado State University, USA)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Komputer, Teknologi Pendidikan, Teknologi pengajaran & pembelajaran, Community of Inquiry in Online learning

 


Dr. Shahlan Surat (Penyelaras Alumni)

Bac. Pend. (Bimbingan & Kaunseling) & Sarj. Sains (UPM), PhD (Psikologi Pend) UKM

Bidang Kepakaran:
Psikologi Pendidikan


Dr. Azlina Abdul Aziz (Penyelaras Program Doktor Pendidikan-EDD)

B. Ed (Hons) ESOL (Chichester Inst. Of Higher Ed., UK), MA English Linguistics (UKMalaysia), Ed.D Teaching of English (Teachers College, Columbia University, USA)

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL) & Sociolinguistics & Teaching of literature

 


Dr. Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad (Penyelaras Strategi)

Bac. Bahasa Melayu (Bahasa & Linguistik Melayu) (UPMalaysia), Sarj Seni (Bahasa Melayu-Sosiolinguistik)(UPMalaysia), PhD (Bahasa Melayu-Psikolinguistik)

Bidang Kepakaran:
Bahasa Melayu, Psikolinguistik-Disleksia & Sociolinguistik


Dr. Fariza Khalid (Ketua Program Siswazah-Doktor Falsafah)

B.A. Islamic Ed (University of Malaya), M. Sc. Educational Technology (Universiti Putra Malaysia), Ph.D. Instructional Technology (University of Nottingham)

Bidang Kepakaran:

Online and offline identities, Communities of Practice, Cyber Security, Emerging Technologies for Educational Purposes

 


Dr. Roslinda Rosli (Ketua Program Siswazah-Sarjana)

Diploma (UiTM), Sarjana Muda (UiTM), Sarjana (UMalaya) PhD(Texas A & M, USA)

Ketua Modul Pendidikan Matematik

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Matematik


Dr. Aidah Abd Karim

BEcons, MLIS(UIAMalaysia) PhD (AUT Uni. New Zealand)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sumber & Maklumat, Teknologi Maklumat dalam Pendidikan dan Komputer dalam Pendidikan


Dr. Maslawati Mohamad

B. Ed TESL (Hons.); M. Sc. Corporate Communication; PhD (TESL)

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL), English for Specific Purposes


Ts. Dr. Muhammad Helmi Norman

PhD (Sumber dan IT), MSE (Kej. Perisian), BEng (Kej. Komputer)

Bidang Kepakaran:
Pembelajaran digital & pendidikan futuristik


Dr. Harwati Hashim (Ketua Program Prasiswazah-TESL)

BEd (TESL) (UM), MEd (TESL) (UKM), PhD (TESL) (UKM)

Bidang Kepakaran:
TESL, Pembelajaran Mobile, Pembelajaran Bahasa Berasaskan Teknologi


Dr. Nurhafizah Adnan (Penolong Dekan-Pengajaran & Citra)

Sarjanamuda(UMalaya) sains Komputer (MIS) Master (UMalaya), PhD (ICT) Uni. of Florida (USA)

Bidang Kepakaran:
Sains Komputer, Software Engineering, Pendidikan Komputer

 


Dr. Nur Ehsan Mohd Said

Dip TESL (UNISZA), B. Ed TESL (UKM), M. Phil English Language Studies (UKM), Ph.D English Language and Linguistics (Sheffield, UK)

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)


En Md Yusoff Daud

SmSn Kep, D.Ed. Kep. (UKMalaysia), Sijil Percukaian (UiTM). SPend(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Sumber dan Teknologi Maklumat, Teknologi Pendidikan, Pendidikan Kimia


Mejar Mohd Jasmy Abd Rahman

SmSas, DipPend(UKMalaysia), SPend(UTMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Teknologi Pendidikan, Pendidikan Sejarah


Cik Mazalah Ahmad

•DipCompSc(ITM), SmSn(Komputer)(UTMalaysia), SPend(Pend. Komputer) (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Komputer dan Teknologi Maklumat, Pembangunan Perisian Pendidikan

 


Dr. Hazrati Husnin

Sarjanamuda(KUTKMalaysia) Interaktif Media, Master (USM) Instructional Multimedia, PhD.

Bidang Kepakaran:
Sumber dan Teknologi Maklumat


Cik Nur Yasmin Khairani Zakaria

Bachelor of Education (TESL), UKM

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Inggeris Sbg. Bahasa Kedua, Pembangunan Dan Penilaian Module Pembelajaran Bahasa Inggeris Sbg. Bahasa Kedua


Puan Nur Ainil Sulaiman

B.Ed TESL(UPM), Med TESL (UKM)

Bidang Kepakaran:
TESL


En. Muhammad Sofwan Mahmud

Ijazah S. Muda Pend. Matematik (IPGM), Sarjana Pend. Matematik (UKM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Matematik


En. Muhammad Syawal Amran

B.Edu (Bimbingan & Kaunseling)(UPM), M.Edu (Psikologi pendidikan) (UKM)

Bidang Kepakaran:
Psikologi pendidikan

(Cuti Belajar)


Cik Nor Azwahanum binti Nor Shaid

Ijazah Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu) (UPM), Sarjana Bahasa Melayu (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Bahasa, Sosiolinguistik dalam Pendidikan 

(Cuti Belajar)


Puan Fathiyah bt Mohd Kamaruzaman

Ijazah Sarjana (Pendidikan Teknik dan Vokasional) UTM

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Teknik dan Vokasional

(Cuti Belajar)