Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pusat Kepimpinan & Polisi Pendidikan

Prof. Dr. Norasmah Bt Othman

BBA (Minnesota), DipEd (UKMalaysia), MBA (Connecticut), PhD (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan, Penilaian Program, Pengurusan Sumber Manusia


Prof. Dato’ Dr. Ab Halim Tamuri

BA, DipEd (UKMalaysia) MA, PhD (Birmingham)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam, Pendidikan Nilai

(Dipinjamkan ke KUIS sebagai Rektor KUIS)


Prof.  Dato’ Dr. Norzaini Azman

BEd(TESOL)(Edinburgh), MEd, PhD (Manchester)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Dewasa dan Tinggi, Psikologi Pendidikan, TESL


Prof Madya Dr Mohd Izham Mohd Hamzah

Dip Pend. (Jasmani & Kesihatan) (MPTI), S. Muda Sains (UKM), Sarj. Pend (Pengurusan & Pentadbiran) (UTM), P.h.D (Pentadbiran Pend.) (UM)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan, Pengurusan Perubahan, Perancangan Pendidikan dan Latihan Dalam Perkhidmatan


Prof. Madya Dr. Mohd Khairi Zawi

Dip (UPMalaysia), BEd(UPMalaysia), MSc (Oregon), PhD (Queensland)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Jasmani, Kawalan Motor & Biomekanik, Sains Pergerakan Manusia

(Dipinjamkan Ke  Institut Sukan Negara-ISN sebagai Ketua Pegawai Eksekutif)


Prof. Madya Dr. Tajul Arifin Bin Muhamad

BA, MA (California), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sukan, Psikologi SukanDr. Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor (Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan)

Dip. Pend & S. Muda (UM), S. Pengurusan (UPM), Phd: Peng. Analisis Dasar & Pendidikan (UM),  Sijil: Kepimpinan & Polisi Pendidikan. King College London (KCL) UK

Bidang Kepakaran:
Pengajian Analisis Dasar dan Pendidikan, Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan, Pengurusan Perubahan


Dr. Azlin Norhaini Mansor (Pengerusi Pusat Kepimpinan & Polisi Pendidikan)

BSc, M.Sc (State University New York), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan


Dr. Radin Siti Aishah A. Rahman (Penolong Dekan-Keusahawanan & Kreativiti)

BA, M.A (UKMalaysia), PhD Pendidikan Teknik dan Vokasional (UPM) 

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Teknik dan Vokasional


Dr.  Faridah Hj Mydin Kutty

BA.Pend. (Geog/BM), MA(Geog.Bandar)(USMalaysia) PhD

Ketua Modul Pendidikan Dewasa Tinggi

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Geografi, Pendidikan Bahasa Melayu, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Bersepadu.


Dr. Nurfaradilla Mohamad Nasri (Penolong Dekan-Pelajar & Alumni)

Sarjanamuda Pendidikan Sains (Fizik) UKM, Sarjana Kurikulum & Pedagogi. UKM, PhD (Kurikulum dan Pedagogi) University of Edinburgh

Bidang Kepakaran:
Kurikulum dan Pedagogi


Dr. Mohd Effendi @ Ewan Mohd. Matore (Penolong Dekan-Jaminan Kualiti & Strategi)

B.Eng (Mech)(UTHM), M.Ed(TVET)(UTHM), Ph.D(Psychometric and Evaluation)(USM)

Bidang Kepakaran:
Pengukuran dan Penilaian


Dr. Sheerad Sahid

Dip. Business (UPM), BBA-marketing, MBA-marketing (UKM), PhD. Entrepreneurship (UPSI)

Bidang kepakaran
Keusahawanan, Pemasaran, Pendidikan Keusahawanan & Perniagaan, Pengurusan PKS


Dr. Bity Salwana Alias

Dip. Intrade (KUSZA), Dip Pend (MPT), B.BA (Pentad. Perniagaan)(UIA), M.ed (Pentad. Perniagaan)(UKM), Ph.D (Pentad. Pendidikan)(UKM)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan, Pengurusan dan Kepimpinan


Dr. Aida Hanim A. Hamid (Penyelaras Jaringan Industri & Komuniti)

BEd (Tesl) (UKM)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan, TESL

 


Cik Halimah Harun

B. Acc (Hons), DipEd, Med (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pend. Perakaunan, Perdagangan dan Keusahawanan, Pengurusan Kewangan


En. Jamalul Lail Abdul Wahab (Penyelaras Program Eksekutif PKP)

SmSnPend(UKMalaysia), MSc(HRD) (UPMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Pentadbiran


En. Zolkepeli Haron

DipSc with Ed, BSc (Physic) with Ed(UTMalaysia), MEd (UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Fizik, Pengukuran dan Penilaian


Puan Nur Aidah Rashid

Diploma(Peng Sumber Manusia),Sarjanamuda (UPM), Sarjana (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sumber Manusia, Pengukuran & Penilaian