Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pusat Pembudayaan STEM

Prof Madya Ts. Dr. Mohamad Sattar Rasul (Pengerusi Pusat Bitara STEM)

B.TVet. (UTM), M.Sc. Ind. Eng.(UPM) & PhD (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Teknik dan Vokasional, Pendidikan Kejuruteraan


Prof. Dr. Lilia Halim

BSc (Ottawa), DipEd (UKMalaysia), MeD (Leeds), PhD (London)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Fizik & Pendidikan Sains

 


Prof. Dr. Nor Aishah Buang

BA(California), MEd(Minnesota), DipTESL(RELC Sing.), PhD (Indiana)

Ketua Modul Perniagaan & Keusahawanan, dan Pendidikan Ekonomi

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Ekonomi, Keusahawan dan Perdagangan

 


Prof. Dr. Ruhizan Mohamad Yassin

BSc (California), MST(Oregon), DipPend(UKMalaysia),  PhD (Minnesota)

Ketua Modul Kurikulum dan Pedagogi

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sains, Teknologi dan Vokasional,  Kurikulum dan Penilaian

 

 


Dr. Siti Fatimah Mohd Yassin

DipCompSc(ITM), SmSn(SnKomp) (UKMalaysia-ITM), MSc(Ed) in CBL (Belfast), PhD (UTMalaysia)

Ketua Modul Pendidikan Komputer
Ketua, Unit Pencarian & Pengurusan Bakat Pusat PERMATApintar

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Komputer dan Teknologi Maklumat, Pembangunan Perisian Pendidikan, Teknologi Pendidikan

 


Prof. Madya Dr. Rosseni Din

AAD Sc. (CCC Ohio), BSc. CIS(CSU Ohio), Dip. Ed (Sains Komputer) (UTM), Spend( UKM),PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pend. Komputer dan Teknologi Maklumat, Komputer dalam Pend. ,Analisis
dan Reka Bentuk Sistem Pengajaran, P&P Berasaskan Web


Dr. Zanaton Hj Ikhsan (Timbalan Dekan Pra-Siswazah)

SmSn(SnNuklear)(UKMalaysia), DipEd(UMalaya), MSc (UTMalaysia), PhD(UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Kimia


Dr. Siti Nur Diyana Mahmud

B.Ed (UKMalaysia), MEd(UKMalaysia), PhD (Queensland,Australia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Biologi, Pendidikan Alam Sekitar


Dr. Cik Tuan Mastura Tuan Soh

B.Eng(UTMalaysia), M.Ed (UKMalaysia), PhD (UK)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sains