Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Jawatan Kuasa Pusat Kepelbagaian Pendidikan

Prof. Dato’ Dr. Abd Razak Ahmad (Pengerusi Pusat Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti)

BA (Malaya), KPLI (MPSAH), MEd (UKMalaysia), PhD (UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sejarah dan Kewarganegaraan


Prof. Madya Dr. Mohd Mahzan Awang (Pengerusi Pusat Kepelbagaian Pendidikan)

Sijil Perg. (MPIP), SmPeng. Melayu (Sosio-Budaya) (UM), Spend (Sosiologi Pendidikan) (UKM) PhD (Uni of Dundee, UK)

Ketua Modul Sosiologi Pendidikan dan Pendidikan Sejarah

Bidang Kepakaran:
Sosiologi Pendidikan


Prof. Madya Dr. Melor Md Yunus (Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi)

BA (Nevada-Reno), MA (TESL) (Arizona), SLM (KPM), PhD(Bristol, UK)

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)


Prof. Dr. Zuria Mahmud

BScEd, MSc(S.Illinois),PhD(Ohio)

Bidang Kepakaran:
Bimbingan dan Kaunseling


Prof. Madya Dr. Salleh Amat

BacPend(UPMalaysia), SPend(UKMalaysia), PhD (UW, USA)

Bidang Kepakaran:
Bimbingan dan Kaunseling, Personaliti Pelajar (Pendidikan Tinggi)


Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin

Bed (Sp. Ed) Hons., Med (Sp. Ed), PhD (Sp. Ed) (UKM)

Ketua Modul Pendidikan Khas

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran & Terapi Pertuturan


Prof. Madya Dr. Parilah Hj Mohd Shah

Cert in Ed. (S’pore), B.Ed (UPMalaysia), MA, PhD (Connecticut)

Ketua Modul Teaching English as a Second Language (TESL)

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)Dr. Fariza Khalid (Ketua Program Siswazah-Doktor Falsafah)

B.A. Islamic Ed (University of Malaya), M. Sc. Educational Technology (Universiti Putra Malaysia), Ph.D. Instructional Technology (University of Nottingham)

Bidang Kepakaran:

Online and offline identities, Communities of Practice, Cyber Security, Emerging Technologies for Educational Purposes

 


Dr. Aliza Alias (Penyelaras Tunas & Makmal Autisme)

SmSn (UKMalaysia), Dip. in TESL (ITM), PhD (UKM) SPend (Pend. Khas)(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas


Dr. Ku Suhaila Ku Johari

Bac Sn (UPM), M.Ed (UPM), PhD (Uni of Wyoming USA)

Ketua Modul Bimbingan dan Kaunseling

Bidang Kepakaran:
Pembangunan Manusia (Keluarga), Bimbingan dan Kaunseling (Mental health & Counseling Community),
Pendidikan Kaunselor dan Penyeliaan (Play Therapy, Kaunseling Kanak-kanak, Remaja & Keluarga)


Dr. Harun bin Baharudin

Dip Tahfiz wal Qiraat (Darul Quran, JAKIM), SmPeng. B.Arab & Tam. Islam (UKMalaysia), PhD (UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Bahasa Arab, Linguistik Arab & Penyelidikan Al-Quran


Lt Kdr Dr. Abu Yazid Abu Bakar TLDM (B)

B.A. (Psychology) Uni. of Michigan (USA), SPend & PhD (Bimbingan & Kaunseling) (UKM), PostGradCert (COGE) UNSW (Australia)

Bidang Kepakaran:
Bimbingan dan Kaunseling, Psikologi dan Pendidikan Pintar & Berbakat


Dr. Mohd Izwan Mahmud

BA (Hons) UM, SPend(UKMalaysia), Ph.D (Kaunseling)(UPM)

Bidang Kepakaran:
Bimbingan dan Kaunseling


Dr. Dharatun Nissa Puad Mohd Kari

BSc (Hons) UKMalaysia), Spend (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Bimbingan dan Kaunseling & Oleakimia


En Md Yusoff Daud

SmSn Kep, D.Ed. Kep. (UKMalaysia), Sijil Percukaian (UiTM). SPend(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Sumber dan Teknologi Maklumat, Teknologi Pendidikan, Pendidikan Kimia