Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Jawatankuasa Bidang Keberhasilan Utama 3: KRA3

Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin

Bed (Sp. Ed) Hons., Med (Sp. Ed), PhD (Sp. Ed) (UKM)

Ketua Modul Pendidikan Khas

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran & Terapi PertuturanDr. Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor

Dip. Pend & S. Muda (UM), S. Pengurusan (UPM), Phd: Peng. Analisis Dasar & Pendidikan (UM),  Sijil: Kepimpinan & Polisi Pendidikan. King College London (KCL) UK

Ketua Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat (HEJIMA)

Bidang Kepakaran:
Pengajian Analisis Dasar dan Pendidikan, Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan, Pengurusan Perubahan


Dr. Azlin Norhaini Mansor (Penolong Dekan-Siswa & Alumni)

BSc, M.Sc (State University New York), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan


Dr. Fariza Khalid (Ketua Program Siswazah-Doktor Falsafah)

B.A. Islamic Ed (UMalaya), Bsc Educational Technology (UPMalaysia)PhD(Nottingham Msia)

Bidang Kepakaran:
Sumber dan Teknologi Maklumat, Communities of Practice