Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pegawai Tadbir

Dr. Rosafizah Mohamed Idrus

Ketua Pentadbiran


Puan Nurul Nadiah Atiqah Mohd Khair

Eksekutif


En Rozy Shyris Bin Osman

Pembantu Khas Kepada Dr. Nurfaradilla Mohamad Nasri (Penolong Dekan-Pelajar & Alumni) & Dr. Shahlan Surat (Ketua Jaringan Industri & Komuniti)