Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pembantu Tadbir

Puan Norliana Nasral (N19)

Pembantu Khas Kepada Prof. Madya Dr. Norasmah Othman (Pengerusi Pusat Kepimpinan & Polisi Pendidikan)


Puan Masithoh Zakaria (N22)

Pembantu Khas Kepada Dr Mohamed Yusoff Mohd Nor (Ketua HEJIMA) & Dr Azlin Norhaini Mansor (Ketua HESA)


En. Norasrul Aswar Yahaya (N19)


Puan Mahani Ahmad (N19)

Pembantu Khas kepada Prof Madya Dr. Mohamad Sattar Rasul (Pengerusi Pusat Bitara STEM)


Puan Nazariah Marzukhi (N19)


Puan Siti Zaleha Sabari @ Atan (N22)


Puan Suriani Salleh (N19)

Urusan Pelajar Sarjana


Encik Muhammad Munawar Mohamed Spian (N22)


Cik Nurul Fateha Arbain (N19)


En Muhamad Arief Anaqhi Bin Zaidi (N19)