Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Penolong Dekan

Dr. Radin Siti Aishah A. Rahman (Penolong Dekan-Keusahawanan & Kreativiti)

BA, M.A (UKMalaysia), PhD Pendidikan Teknik dan Vokasional (UPM) 

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Teknik dan Vokasional


Dr. Nurfaradilla Mohamad Nasri (Penolong Dekan-Pelajar & Alumni)

Sarjanamuda Pendidikan Sains (Fizik) UKM, Sarjana Kurikulum & Pedagogi. UKM, PhD (Kurikulum dan Pedagogi) University of Edinburgh

Bidang Kepakaran:
Kurikulum dan Pedagogi


Dr. Mohd Effendi @ Ewan Mohd. Matore (Penolong Dekan-Jaminan Kualiti & Strategi)

B.Eng (Mech)(UTHM), M.Ed(TVET)(UTHM), Ph.D(Psychometric and Evaluation)(USM)

Bidang Kepakaran:
Pengukuran dan Penilaian


Dr. Nurhafizah Adnan (Penolong Dekan-Pengajaran & Citra)

Sarjanamuda(UMalaya) sains Komputer (MIS) Master (UMalaya), PhD (ICT) Uni. of Florida (USA)

Bidang Kepakaran:
Sains Komputer, Software Engineering, Pendidikan Komputer