Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Penolong Dekan

Dr. Azlin Norhaini Mansor (Penolong Dekan-Siswa & Alumni)

BSc, M.Sc (State University New York), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan


Dr. Radin Siti Aishah A. Rahman (Penolong Dekan-Keusahawanan & Kreativiti)

BA, M.A (UKMalaysia), PhD Pendidikan Teknik dan Vokasional (UPM) 

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Teknik dan Vokasional


Dr. Mohd Effendi @ Ewan Mohd. Matore (Penolong Dekan-Jaminan Kualiti & Strategi)

B.Eng (Mech)(UTHM), M.Ed(TVET)(UTHM), Ph.D(Psychometric and Evaluation)(USM)

Bidang Kepakaran:
Pengukuran dan Penilaian


Ts. Dr. Muhammad Helmi Norman (Penolong Dekan-Pengajaran & Citra)

PhD (Sumber dan IT), MSE (Kej. Perisian), BEng (Kej. Komputer)

Bidang Kepakaran:
Pembelajaran digital & pendidikan futuristik