Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pensyarah Pusat Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti

Dr. Kamariah Abu Bakar

Dip. Peng. Matematik (KPM), S. Muda Pentadbiran Perniagaan (UKM), Sarj. Pendidikan Prasekolah (UKM), Ph.D Pre-School Education (Uni. of Sydney)

Bidang Kepakaran:
Pendididikan Pra-Sekolah


En. Anuar Ahmad

BA, DipPend (UKMalaysia), Med(London)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sejarah dan Kewarganegaraan


En. Wan Ahmad Munsif Bin Wan Pa

Dip. Pengajian Sukan (UiTM), Ijazah S. Muda Peng. Sukan (UiTM), Sarjana Peng. Sukan (UKM)

Bidang Kepakaran:
Psycho-physio, pemulihan dalam sukan & pengurusan sukan.


En. Syar Meeze Mohd Rashid

Ijazah Sarj Muda Pend Khas (Masalah Pendengaran) (IPGM), Ijazah Sarj Falsafah (Latihan Keguruan & Pend Sains) (UM)

Bidang Kepakaran:
Pend Bahasa Isyarat & Kod Tangan, Pend Khas Kurang Upaya Pendengaran & Pend Kerohanian untuk Golongan Istimewa.

En. Mohd Syazwan Zainal

B.Ed (Pend. Khas Masalah Pembelajaran), IPGM M.Ed (Pend. Khas), UKM

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran


Puan Nur Shakila Mazalan

B.Ed (Sports and Recreation), MEd (Coaching & Sports Performance)

Bidang Kepakaran:
Sports Physiology, Sports Science &  Physical Education

(Cuti Belajar)