Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pensyarah Pusat Inovasi Pembelajaran & Pengajaran

Dr. Harwati Hashim (Ketua Program Prasiswazah-TESL)

BEd (TESL) (UM), MEd (TESL) (UKM), PhD (TESL) (UKM)

Bidang Kepakaran:
TESL, Pembelajaran Mobile, Pembelajaran Bahasa Berasaskan Teknologi


Dr. Nurhafizah Adnan

Sarjanamuda(UMalaya) sains Komputer (MIS) Master (UMalaya), PhD (ICT) Uni. of Florida (USA)

Bidang Kepakaran:
Sains Komputer, Software Engineering, Pendidikan Komputer

 


En Md Yusoff Daud

SmSn Kep, D.Ed. Kep. (UKMalaysia), Sijil Percukaian (UiTM). SPend(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Sumber dan Teknologi Maklumat, Teknologi Pendidikan, Pendidikan Kimia


Mejar Mohd Jasmy Abd Rahman

SmSas, DipPend(UKMalaysia), SPend(UTMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Teknologi Pendidikan, Pendidikan Sejarah


Cik Mazalah Ahmad

•DipCompSc(ITM), SmSn(Komputer)(UTMalaysia), SPend(Pend. Komputer) (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Komputer dan Teknologi Maklumat, Pembangunan Perisian Pendidikan

 


Cik Nur Yasmin Khairani Zakaria

Bachelor of Education (TESL), UKM

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Inggeris Sbg. Bahasa Kedua, Pembangunan Dan Penilaian Module Pembelajaran Bahasa Inggeris Sbg. Bahasa Kedua


Puan Nur Ainil Sulaiman

B.Ed TESL(UPM), Med TESL (UKM)

Bidang Kepakaran:
TESL


En. Muhammad Sofwan Mahmud

Ijazah S. Muda Pend. Matematik (IPGM), Sarjana Pend. Matematik (UKM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Matematik


En. Muhammad Syawal Amran

B.Edu (Bimbingan & Kaunseling)(UPM), M.Edu (Psikologi pendidikan) (UKM)

Bidang Kepakaran:
Psikologi pendidikan

(Cuti Belajar)


Cik Nor Azwahanum binti Nor Shaid

Ijazah Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu) (UPM), Sarjana Bahasa Melayu (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Bahasa, Sosiolinguistik dalam Pendidikan 

(Cuti Belajar)


Puan Fathiyah bt Mohd Kamaruzaman

Ijazah Sarjana (Pendidikan Teknik dan Vokasional) UTM

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Teknik dan Vokasional

(Cuti Belajar)