Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pensyarah Pusat Kajian Inovasi Pembelajaran & Pengajaran

Dr. Harwati Hashim (Ketua Program Prasiswazah-TESL)

BEd (TESL) (UM), MEd (TESL) (UKM), PhD (TESL) (UKM)

Bidang Kepakaran:
Pembelajaran Mobile, Pembelajaran Bahasa Inggeris Berasaskan Teknologi

 


Lt Col. Mohd Jasmy Abd Rahman

Dip Edu, Bac Literature (UKMalaysia), Med (UTMalaysia)

Expertise:
Educational Technology & History Education


En Md Yusoff Daud

SmSn Kep, D.Ed. Kep. (UKMalaysia), Sijil Percukaian (UiTM). SPend(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Sumber dan Teknologi Maklumat, Teknologi Pendidikan, Pendidikan Kimia


Cik Nur Yasmin Khairani Zakaria

Bachelor of Education (TESL), UKM

Bidang Kepakaran:
Pembangunan & Penilaian Module Pembelajaran B. Inggeris

(Cuti Belajar)


Puan Nur Ainil Sulaiman

B.Ed TESL(UPM), Med TESL (UKM)

Bidang Kepakaran:
TESL

(Cuti Belajar)


En. Muhammad Sofwan Mahmud

Ijazah S. Muda Pend. Matematik (IPGM), Sarjana Pend. Matematik (UKM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Matematik


Cik Nor Azwahanum binti Nor Shaid

Ijazah Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu) (UPM), Sarjana Bahasa Melayu (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Bahasa, Sosiolinguistik dalam Pendidikan 

(Cuti Belajar)


Puan Fathiyah Mohd Kamaruzaman

Ijazah Sarjana (Pendidikan Teknik dan Vokasional) UTM

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Teknik dan Vokasional

(Cuti Belajar)