Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Prof Madya Pusat Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti

Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin

Bed (Sp. Ed) Hons., Med (Sp. Ed), PhD (Sp. Ed) (UKM)

Ketua Modul Pendidikan Khas

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran & Terapi Pertuturan


Prof. Madya Dr. Norlena Salamuddin

BScEd, MScEd(Iowa), PhD(UPMalaysia)

Ketua Modul Pengurusan Sukan

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Jasmani, Nilai dalam Sukan, Sains Sukan


Prof. Madya Dr. Rosadah Abd Majid

BSc, MSEd(Northern Illinois), PhD (UKM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas (Pintar cerdas)


Prof. Madya Dr. Manisah Mohd Ali

Sijil Perguruan (MPPM) Associate Dip. TESOL (TL London), Dip. in TESOL (Sheffield Poly) BPend(TESL)(UPMalaysia), MEd, Ph.D (Birmingham) Pendidikan Khas, Literasi

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas, Literasi


Prof. Madya Dr. Rosseni Din

AAD Sc. (CCC Ohio), BSc. CIS(CSU Ohio), Dip. Ed (Sains Komputer) (UTM), Spend( UKM),PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pend. Komputer dan Teknologi Maklumat, Komputer dalam Pend. ,Analisis
dan Reka Bentuk Sistem Pengajaran, P&P Berasaskan Web


Prof. Madya Dr. Hasnah Toran

Sarjanamuda (TESL), Sarjana (Pengurusan), PhD (Intervensi Awal)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran), Intervensi Awal, Pendidikan Awal Kanak-kanak

(Dipinjamkan ke Permata Kurnia)