Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Setiausaha Pejabat

Madam Masithoh Zakaria (N22)


Madam Nurul Zahila Zahid (N19)


Cik Siti Norhaila Ngalimin (N19)

Pembantu Khas kepada YBhg Prof Dato' Dr Norazah Mohd Nordin (Dekan Fakulti Pendidikan)


Puan Siti Rosmaya Binti Baharim (N29)

Pembantu Khas Kepada Prof Madya Dr Jamaludin Badusah (Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan)

 


Puan Norzurah Suboh (N19)

Pembantu Khas kepada Prof Madya Dr Nik Rahimi Nik Yusoff (Timbalan Dekan :Siswazah)


Puan Nurul Zahila Zahid (N19)

Pembantu Khas Kepada Dr Zanaton Hj Ikhsan (Timbalan Dekan Pra-Siswazah)


Puan Edlina Norbir (N22)

Pembantu Khas Kepada Prof. Dato’ Dr. Abd Razak Ahmad (Pengerusi Pusat Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti)


Puan Norliana Nasral (N19)

Pembantu Khas Kepada Prof. Madya Dr. Norasmah Othman (Pengerusi Pusat Kepimpinan & Polisi Pendidikan)


Puan Masithoh Zakaria (N22)

Pembantu Khas Kepada Dr Mohamed Yusoff Mohd Nor (Ketua HEJIMA) & Dr Azlin Norhaini Mansor (Ketua HESA)


Puan Mahani Ahmad (N19)

Pembantu Khas kepada Prof Madya Dr. Mohamad Sattar Rasul (Pengerusi Pusat Bitara STEM)


Puan Norfazilah Abdullah (N29)

Pembantu Kepada YBhg Prof Madya Dr Melor Mohd Yunus (Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi)


Cik Liyana Roseli (N29)

Pembantu Khas Kepada Dr. Siti Mistima Maat (Pengerusi Pusat Inovasi Pembelajaran & Pengajaran)