Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Timbalan Dekan

Prof. Madya Dr. Jamaludin Hj Badusah (Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan)

Sijil Perguruan(MPK), BacPend(UPMalaysia), SPend, PhD(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Melayu,  Pengajaran Bahasa Bantuan Komputer


Prof. Madya Dr. Melor Md Yunus (Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi)

BA (Nevada-Reno), MA (TESL) (Arizona), SLM (KPM), PhD(Bristol, UK)

Bidang Kepakaran:
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)


Prof. Madya Dr. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff (Timbalan Dekan Siswazah)

BA (Al-Azhar), DipEd (Khartoum), MA (Khartoum), PhD (UKMalaysia)

Ketua Modul Pendidikan Bahasa Arab

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam


Dr. Zanaton Hj Ikhsan (Timbalan Dekan Pra-Siswazah)

SmSn(SnNuklear)(UKMalaysia), DipEd(UMalaya), MSc (UTMalaysia), PhD(UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Kimia