Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Buku Karya Asli

2016

 1. Turki Uthmaniah: Persepsi dan Pengaruh dalam Masyarakat Melayu
  Ermy Azziaty Rozali
  Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur


2015

 1. Tafsir Mawdui: Harta Menurut Perspektif Al-Quran
  Muhd Najib Abdul Kadir, Mazlan Ibrahim & Zulkifli Abd. Mubi
  Penerbit UKM, Bangi
  ISBN 978-967-412-275-1


 2. Manhaj Tokoh-tokoh Tafsir
  Muhd Najib Abdul Kadir, Mashitah Ismail & Siti Mursyidah Mohd Zain
  Penerbit UKM, Bangi
  ISBN 978-967-412-273-7


 3. Pengurusan Modal Insan dari Perspektif Islam
  Razaleigh Muhamat @ Kawangit
  Penerbit UKM, Bangi
  ISBN 978-967-412-063-4


 4. Kepimpinan dan Pengurusan Islam: Sejarah, Teori dan Pelaksanaan
  Razaleigh Muhamat @ KawangitPenerbit UKM, Bangi
  Penerbit UKM, Bangi
  ISBN 978-967-412-291-1


 5. Dilema Dinar Emas
  Salmy Edawati Yaacob, Sanep Ahmad & Wan Kamal Mujani
  Penerbit UKM, Bangi
  ISBN 978-967-412-307-9

 

2013

 1. Gagasan Pan Islamisme dalam Dawlah Uthmaniyah dan Perkembangannya di Asia Tenggara
  Ermy Azziaty Rozali & Izziah Suryani Mat Resad@Arshad
  Institut Kajian Rantau Asia Barat (IKRAB), UKM, Bangi
  ISBN 978-967-0220-05-5