Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Buku Suntingan

2015

 1. Isu-isu Pengurusan Saudara Muslim
  Razaleigh Muhamat Kawangit
  Penerbit UKM, Bangi
  ISBN 978-967-0829-04-3

2014

 1. Qadaya Mu’asirah fi Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah (Juzuk 1)
  Moktar Hussain, Mohd Shukari Hamzah, Hakim Zainal, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Tengku Abd. Ghani Tg. Jusoh, Ammar Xiang Hong & Bassam Xue Qing Guo
  Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi & Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah, Bangi
  ISBN 978-967-5478-88-8


 2. Warisan Kecendekiaan Islam: Bahasa dan Kesusasteraan Arab
  Suhaila Zailani @ Ahmad, Md. Nor Abdullah & Zamri Arifin
  Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi
  ISBN 978-967-0468-24-2


 3. Warisan Kecendekiaan Islam: Dakwah, Seni dan Media
  Rosmawati Mohamad Rasit & Muhamad Faisal Asha’ari
  Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi
  ISBN 978-967-412-250-8


 4. Warisan Kecendekiaan Islam: Pemikiran dan Pembangunan Islam
  Haziyah Husin, Nozira Salleh & Ahmad Munawar Ismail.
  Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi
  ISBN 978-967-5478-76-5


 5. Warisan Kecendekiaan Islam: Perundangan Islam dan Muamalat
  Mohd Al-Adib Samuri & Mohd Zamro Muda
  Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi
  ISBN 978-967-412-251-5


 6. Warisan Kecendekiaan Islam: Sejarah dan Tokoh
  Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad & Azmul Fahimi Kamaruzaman.
  Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi
  ISBN 978-967-5478-77-2